Proč lidé dávají přednost ne/značkovým výrobkům


Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal vnímání originálních značkových výrobků a napodobenin, imitací a padělků v České republice. Z dotazování v první části výzkumu sice vyplynulo, že více než 70 % respondentů chápe, že ochranná známka u výrobků je zárukou kvality a vysoké jakosti zboží, ale přesto při nákupu preferují v téměř 94 % především cenu.

 


[ad#obsah]

 

Lidé kupují neznačkové výrobky (napodobeniny, imitaci případně padělek) především kvůli nízké ceně v porovnání s cenou originálního výrobku, údajně podobnému vzhledu a stejné službě či domnělé stejné užitné hodnotě.

 

Někteří respondenti v odpovědích mimo jiné také uváděli, že mnohdy neznačkový výrobek dalece překoná výrobek značkový. V otevřených otázkách se vyjádřili, že napodobeniny jim nevadí, padělky spíše ano. Dalším důvodem, proč někteří pak dávají přednost napodobeninám je, že jejich finanční situace jim nedovoluje značkový výrobek koupit i přesto, že si uvědomují jeho význam.
Zajímavé bylo i sdělení respondentů, že i pokud je v České republice vyznačená na výrobku značka, podle jejich názoru to ještě neznamená úměrně vysokou kvalitu a trvanlivost, protože, podle jejich zkušeností, v České republice je tomu právě naopak, a to i přes to, že nákup proběhl v kamenném obchodě.
Karin Pomaizlová, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing k tomu uvádí: “Ochranná známka výrobce zavazuje a umožňuje zákazníkovi rychlou orientaci na trhu mezi výrobky či službami. Ochranná známka také zaručuje původ výrobků a tudíž i kontrolu nad jejich kvalitou.”

 

Pokud by si respondenti zakoupili originální značkové výrobky, jaký k tomu mají důvod? V nabízené škále odpovědí dotazovaní nejčastěji uváděli, že spoléhají především na kvalitní provedení, které je pro ně zárukou kvality. Jako druhý nejčastější faktor uváděli, že samozřejmě předpokládají standardní funkčnost a kvalitu, dále si váží spolehlivosti výrobku a servisu. Příslušnost k elitě je také důvodem, proč zakoupit výrobek s ochrannou známkou. Nezajímavá je také odpověď ohledně záruky investice do budoucna.
Pomaizlová dodává: “Značka zavazuje a motivuje, výrobci dlouhodobě budují vztah důvěry zákazníků v kvalitu a spolehlivost svých výrobků. Oceňovaná loyalita zákazníků i dále motivuje výrobce, aby investovali do inovací svých výrobků a vývoje výrobků nových. Na rozdíl od výrobců imitací a padělků, kteří pouze napodobují úspěšné výkony jiného, aniž by sami investovali do vlastního vývoje a marketingu.”

 

O průzkumu:
Průzkumu, který provedla společnost STEM/MARK, se zúčastnilo 51,4 % mužů a 48,6 % žen. Nejvíce se do něj zapojili lidé ve věku 30 – 44 let, těch bylo 40,2 %. Další početnou skupinou byli lidé mezi 15 – 29 lety, těch se zúčastnilo průzkumu 33,5 %. Třetí skupina byli lidé mezi 45 – 59 let a ti zasáhli do šetření ve 26,3 %. V oblasti vzdělání ze zapojilo téměř 45 % respondentů s maturitou, 39 % bylo bez maturity a 16 % s vysokoškolským vzděláním.
V průzkumu byly zapojeny všechny kraje České republiky, kdy nejvyšším počtem respondentů bylo zastoupeno hlavní město a Středočeský kraj (26,3 %), následoval Moravskoslezský kraj s 12 % a Jihomoravský kraj s 11,8 %. Významné zastoupení respondentů bylo i z Ústeckého kraje, celkem 7,4 %. Další kraje se pohybovaly v rozmezí 6 – 4 % z celkového počtu odpovídajících. Nejméně respondentů bylo z Karlovarského kraje (2,8 %). Vzorek zahrnoval 502 dotazovaných. Průzkum proběhl v první polovině prosince 2016.

 

Jana Sosna


Napsat komentář