Pro profesní kariéru jsou důležité především praktické schopnosti a zkušenosti


Podle českých studentů jsou pro profesní kariéru důležité především praktické schopnosti a zkušenosti.
Společnost Procter & Gamble otevřela program P&G Academy, s cílem prakticky připravit budoucí absolventy vysokých škol na jejich profesní dráhu.

 


[ad#obsah]

 

Podle průzkumu, jež provedla společnost Procter & Gamble na reprezentativním vzorku českých vysokoškolských studentů, by více než polovina dotazovaných chtěla po ukončení svých studií získat práci v nadnárodní korporaci. Celých 42 % procent z nich by chtělo pracovat pro nadnárodní společnost v České republice, dalších 29 % v zahraničí. Dvě třetiny respondentů zamýšlí dosáhnout manažerské pozice, 48 % z nich by se do pěti let od absolutoria spokojilo s pozicí na úrovní středního managementu. Celých 31 % však očekává, že by do pěti let mohlo dosáhnout top manažerské pozice. Výsledky průzkumu tak dokazují na poměrně ambiciózní očekávání dnešních studentů směrem k jejich budoucí profesní dráze.

 

Průzkum také ukázal, jaké schopnosti jsou podle českých vysokoškolských studentů nejdůležitější při hledání budoucího zaměstnání. Z výsledků vychází, že studenti v tomto ohledu nepovažují za příliš důležité své studijní výsledky nebo znalosti získané během studia. Podle 65 % z nich je pro získání práce nejdůležitější proaktivní přístup. Za podstatné dále považují dobré komunikační dovednosti (63 %), jazykové znalosti (53 %) a praktické profesní zkušenosti (52 %). Pokud jde o získávání těchto schopností a zkušeností, kloní se dotazovaní studenti k názoru, že nejlépe je pro jejich další pracovní rozvoj připraví praxe nebo programy na bázi intershipu.

 

Výsledky, které z průzkumu vzešly, plně korespondují s aktivitami společnosti Procter & Gamble vedenými směrem k získávání nových zaměstnanců. Jejich součástí je P&G Academy, dlouhodobý projekt, jehož cílem je připravit vysokoškolské studenty na budoucí profesní dráhu a zejména na výzvy, které je během jejich pracovní kariéry čekají. P&G Academy byla vytvořena v letošním roce se záměrem zastřešit všechny stávající vzdělávací a školící aktivity, mezi které byly navíc zařazeny zcela nové projekty. Činnost P&G Academy si klade za cíl efektivně doplňovat znalosti studentů získané během vysokoškolského studia o praktické poznatky a zkušenosti.

 

 

O programu P&G Academy

Program P&G Academy stojí na čtyřech pilířích: intership aktivitách, seminářích s mezinárodní účastí, vzdělávacích aktivitách a tréninkových programech. Tyto dílčí projekty byly nastaveny tak, aby podpořily rozvoj klíčových dovedností absolventů a posílily spojení teoretických znalostí, které si studenti osvojují během studia na vysoké škole, s realitou v praxi. Program, který obecně pomáhá studentům vyznat se „ve světě businessu“, také funguje jako fórum, jež jim umožňuje setkávat se a komunikovat se zkušenými odborníky společnosti Procter & Gamble.

 

P&G Academy je platformou nabízející možnost dozvědět se něco o perspektivách i osobních zkušenostech odborníků firmy P&G, jakož i o konkrétních pracovních příležitostech, které firma mladým lidem nabízí.

 

P&G Academy pořádá celou řadu mezinárodních seminářů. Prostřednictvím přednášek a praktických cvičení spolupracují účastníci semináře po dobu 3 – 5 dnů se studenty z různých zemí a kultur na řešení takových obchodně-provozních úkolů, s jakými se budou jednou setkávat, budou-li pracovat v globální organizaci typu P&G.

 

Společnost P&G celoročně investuje do krátkodobých i dlouhodobých studentských stáží. Účastníci jsou zapojeni do náročných projektů od samého počátku svého působení ve firmě, přičemž během stáží u P&G pracují na skutečných projektech v rámci příslušných týmů. Zároveň se jim dostává odborné podpory ze strany jejich P&G mentora.

 

„Jsme přesvědčeni, že v rámci přípravy studentů na praxi je náš program, zaměřený na rozvoj celé řady dovedností, velmi užitečným doplňkem znalostí získaných ve školních lavicích. S vědomostmi osvojenými na univerzitách a praktickými zkušenostmi získanými prostřednictvím P&G Academy mají mladí talentovaní lidé šanci naplno využít svůj potenciál a v budoucnu se stát skutečnými špičkami v příslušných oblastech svého působení,“ říká Iva Heinl Baroňová, manažerka lidských zdrojů společnosti Procter & Gamble Česká republika.
Prvním bodem letošního programu P&G Academy bude její oficiální otevření. Při této příležitosti budou mít studenti možnost podívat se do zákulisí globálně působící firmy. Top manažeři společnosti P&G představí studentům „svět velkých firem“ a poskytnou jim užitečné rady.

 

 

Partnerské univerzity:
P&G Academy spolupracuje mimo jiné S Vysokou školou ekonomickou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Univerzitou Hradec Králové, Českou zemědělskou univerzitou a Univerzitou Karlovou. Dále společnost spolupracuje s řadou studentských organizací, například AIESEC, CEMS, Buddy Systém, Young Guns.

 

 


O společnosti Procter & Gamble
Značky společnosti P&G zasahují v průměru do života 4 miliard lidí denně po celém světě. P&G má jedno z největších portfolií úspěšných, oblíbených a kvalitních značek – jeho součástí jsou mimo jiné značky Pampers, Tide, Ariel, Always, Pantene, Mach3, Pringles, Jar, Lenor, Iams, Oral-B, Duracell, Olay, Head & Shoulders, Wella, Gillette, Braun a Fusion. Společnost má zhruba 138 tisíc zaměstnanců v 80 zemích světa. Máte-li zájem o nejnovější zprávy a podrobné informace o společnosti P&G a jejích značkách, navštivte prosím internetovou stránku www.pg.com.

 

O P&G Academy
P&G Academy poskytuje studentům univerzit vynikající příležitost rozvíjet své dovednosti a schopnosti a zároveň se otestovat přímo v praxi. Studentům nabízí širokou škálu aktivit a druhů školení a umožňuje jim zblízka poznat činnost společnosti P&G, její zaměstnance i pracovní atmosféru. Touto cestou pomáhá společnost mladým lidem aktivovat a naplno využít jejich osobní potenciál. Máte-li zájem o více informací, navštivte prosím internetovou stránku www.mypgcareer.com.

 


Napsat komentář