Při studiu si přivydělává 77% studentů, 14% podniká


Podle aktuálního průzkumu uskutečněného při zahájení soutěže Vodafone Nápad roku 2013 si dnes nějakým způsobem přivydělává přes 77 procent vysokoškolských studentů. Nejčastější formou přivýdělku je brigáda formou dohody (42,3 procenta) a zaměstnání formou hlavního či vedlejšího úvazku (32 procenta). 14 procent studentů při škole podniká. Po škole by jich však chtělo podnikat třikrát více, přes 38 procent.


[ad#obsah]

 

Průzkum se uskutečnil v březnu 2013 formou online dotazníku. Zúčastnilo se ho 1337 studentů vysokých škol ekonomického, technického i humanitního zaměření z celé České republiky.

 

Podle průzkumu je mezi studenty, kteří si při škole přivydělávají, zhruba stejný podíl mužů i žen. Zajímavostí proto je, že zatímco ženy častěji než muži využívají například formu brigády, muži naopak častěji podnikají. Při studiu tak podniká 23 procent mužů, ale jen 7 procent žen. Stejně tak po škole chce podnikat 50 procent mužů, ale jen 30 procent žen.

 

„Ženy bývají stejně dobrými podnikatelkami jako muži, rozdíl je však v tom, že muži mají v praxi větší odvahu svůj podnikatelský sen uskutečnit. Do podnikání se však nakonec nepustí ani řada mužů. Nejčastěji se studenti bojí neúspěchu, ztráty vlastních či rodinných financí nebo jim chybějí zkušenosti. Proto každý rok pořádáme soutěž Vodafone Nápad roku, která umožňuje studentům, ale i lidem z řad široké veřejnosti, přivést své podnikatelské nápady k životu,“ říká Martin Kešner, zakladatel soutěže Nápad roku, která právě startuje na webu www.napadroku.cz.

 

Podle výsledků průzkumu považují studenti za vůbec největší překážku pro podnikání nedostatek finančních prostředků. V začátcích podnikání by však 40 procent z nich ještě více než finance ocenilo mentoring od zkušeného podnikatele či investora. Finanční prostředky by nejvíce ocenilo 22 procent z nich, 15 procentům by pomohlo hlavně zviditelnění a medializaci jejich projektů, 10 procentům pak cenově zvýhodněné poradenství a služby. Naopak například fyzické prostory pro podnikání jsou nejvíce důležité jen pro 4,3 procenta z nich.

 

„Studenti si často myslí, že ideální doba pro zahájení podnikání nastává až po ukončení studia. V praxi je však tomu přesně naopak. Převážná část úspěšných podnikatelů začala realizovat své nápady již během studia na škole, kdy ještě nebyli tolik zatíženi finančními či jinými závazky a mohli si dovolit snáze podstoupit různá rizika,“ říká Martin Kešner.

 

Podle průzkumu je malý podíl studentů, kteří své podnikatelské nápady a sny uvedou během školy nebo po škole do praxe, dán i slabou podporou podnikání ze strany samotných škol. Podporu ze strany školy cítí 29 procent studentů, dalších 35 procent si však naopak myslí, že školy podnikání nepodporují vůbec. Vliv má i obor. Nejvíce zájemců o podnikání po škole je mezi studenty technických fakult (46 procent), následují studenti ekonomických (38 procent) a humanitních (32 procent) oborů.

 

Studenti i lidé z řad široké veřejnosti, kteří mají na papíře nebo ve fázi rozjezdu zajímavý nápad na podnikání a chtějí pomoci s jeho uvedením do praxe, se letos mohou již pošesté zapojit do soutěže Vodafone Nápad roku 2013. Ta právě startuje a vedle finančních i věcných odměn ve výši 1 milionu korun nabízí každému možnost získat investici až pět milionů korun a rovněž mentoring a rady od zkušených podnikatelů a investorů. Šanci uspět má každý bez ohledu na dosavadní zkušenosti.

 

Přihlášky je možné posílat až do 5. května 2013 přes web www.napadroku.cz. Součástí přihlášky musí být podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl realizován nebo je ve stádiu přípravy realizace po dobu kratší než dva roky. Vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže proběhne 5. června 2013.

 

Tereza Stehlíková


Napsat komentář