Přes 11 000 mladých Evropanů loni využilo příležitostí iniciativy Nestlé needs YOUth


Nezaměstnanost mladých a jejich zařazení na pracovní trh je problematickým bodem takřka ve všech evropských státech. Společnost Nestlé se dlouhodobě aktivně angažuje v řešení tohoto tématu prostřednictvím ucelené iniciativy Nestlé needs YOUth. Rok od zapojení Nestlé do celoevropské iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých, zastřešené Evropskou komisí, jsou známé konkrétní výsledky.

 


[ad#obsah]

 

Nestlé needs YOUth v celé Evropě

Nestlé needs YOUth představuje komplexní aktivitu, která podporuje mladé do 30 let v jejich cestě na pracovní trh bez ohledu na dosažené vzdělání či obor působnosti.

„Společnost Nestlé si stanovila cíl v České republice a na Slovensku přijmout během tří let 240 nových zaměstnanců do 30 let. Tento cíl se nám podařilo naplnit, ba dokonce překonat již v uplynulém roce. Našlo u nás uplatnění 305 nových zaměstnanců, takže náš tříletý plán je již nyní přeplněn o 27 %,” vysvětluje Andrea Brožová, manažerka korporátní komunikace Nestlé.

Iniciativa zahrnuje nejen tvorbu nových pracovních míst, ale také kariérní poradenství, programy pro stážisty či participaci na učňovských programech. V loňském roce společnost Nestlé prostřednictvím kombinace těchto aktivit poskytla pomocnou ruku více než 11 tisícům mladých Evropanů do 30 let.

Jak již bylo řečeno, iniciativa Nestlé needs YOUth nespočívá pouze ve vytváření nových pracovních pozic. Například v Portugalsku nebo ve slovenské Prievidze se podařilo vytvořit ve spolupráci s místními vzdělávacími zařízeními nové učňovské programy a podpořit tak duální vzdělávání, které mladým přináší pracovní zkušenosti již během studia.

Pozitivní trend v zaměstnávání mladých se ale promítá napříč celou Evropou. Francouzská divize Nespresso například vůbec poprvé v historii zaměstnala ve svých buticích 44 učňů. V Itálii pak Nestlé Waters pořádá letos již podruhé Sanpellegrino sales campus, který každý rok sdružuje více než 25 mladých studentů. Španělští, portugalští a řečtí stážisté si pak vyzkouší praxi v některé ze severských zemí v rámci programu solidarity mezi severem a jihem.

 

Stěžejní událost roku 2014: vznik Aliance pro mladé

Klíčovým okamžikem na cestě podpory zaměstnanosti mladých bylo založení Aliance pro mladé v září loňského roku. Nestlé pod hlavičkou Aliance sdružuje již více než dvě stovky evropských partnerů, kteří projevili zájem o zapojení do tvorby a implementace programů na podporu mladých. Společnost Nestlé jako lídr tohoto unikátního společenství poskytla v uplynulém roce pracovní uplatnění více než 7 700 mladých Evropanů, další 4 000 pak dostalo příležitost na pozici učňů či stážistů. Dosažení těchto vysokých čísel bylo možné díky organizaci 1677 workshopů na univerzitách, v prostorách společnosti Nestlé nebo úřadech práce v blízkosti továren napříč Evropou. Zapojilo se do nich více než pět a půl tisíce dobrovolníků z řad zaměstnanců Nestlé.

Aliance pro mladé je projektem, který má ambice dále expandovat a rozšiřovat svoji působnost za hranicemi Evropy. Aktuální výzvou je v tomto směru zapojení trhů MENA (severní Afrika, Střední východ, Izrael a Turecko) do aktivit Aliance a usnadnit tamním mladým talentovaným lidem začlenění do pracovního trhu.

 

Nestlé jako preferovaný zaměstnavatel

Aktivity, které podniká Nestlé v oblasti zaměstnanosti mladých, přispívají k tomu, že se společnost stává stále oblíbenější v hodnocení preferovaných zaměstnavatelů v různých evropských zemích. Například v České republice si Nestlé polepšilo výrazně – z 44. pozice postoupilo na 8. místo.

 

Jakub Velen


Napsat komentář