Přehrát si přednášku z ekonomie v tramvaji? Díky e-learningu je to možné


Sešit, propiska a kniha nejsou už v současnosti nepostradatelnými společníky studentů. Mnoho vysokých škol totiž klade důraz na využívání moderních technologií, ať už přímo ve výuce nebo při přípravě podkladů, které usnadní studentům samostudium. E-learningové systémy, videonahrávky přednášek či zkoušení po telemostu se postupně zařazují mezi běžnou praxi.

 


[ad#obsah]

 

Moderní technologie patří k nedílným součástem běžného osobního i pracovního života a stejně tak se už dlouho prosazují i na poli akademickém. Mezi informační a komunikační technologie patří vše, co umožňuje získávat informace, zpracovávat je a komunikovat s okolím. Jsou to nejrůznější didaktické audiovizuální techniky jako televize, video, datový projektor, ale i multimediální učební materiály, interaktivní elektronické tabule, lokální sítě a internet. To vše pomáhá nejen v přípravě studentů i učitelů, ale také v administrativních věcech.

 

„Naše škola vyvinula a implementovala ve spolupráci s partnerskou softwarovou firmou vlastní informační systém pokrývající kompletně agendu spojenou se zájemci o studium, studenty, pedagogy a dalšími osobami. Systém integruje funkci pro evidenci zápočtů, zkoušek, spisovou službu včetně možnosti automaticky generovat různé standardní dokumenty, jako je třeba rozhodnutí o studiu. Součástí je i elektronický informační systém knihovny – půjčování, rezervace a vracení knih. Navíc je jeho součástí velmi přísný antiplagiátorský systém,“ říká Radek Řechka, ředitel a kvestor Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP).

 

E-learning vyžaduje zodpovědnost studentů
Trendem v moderní výuce je také pořizování videozáznamů z přednášek. Ty pak studenti mohou shlédnout, kolikrát potřebují. Tato forma je výhodná jak pro studenty kombinovaného studia, kteří se z časových důvodů neúčastní všech přednášek, tak i pro studenty denního studia jako podpůrný prostředek. Například na VŠMIEP poskytují studentům tyto záznamy ve formátech, které jsou vhodné pro chytré telefony a tablety. Studenti si pak přednášky přehrají například v tramvaji.

 

„Klademe vysoký důraz na využívání nejnovějších technologií a platforem pro zkvalitnění a zefektivnění procesu výuky ve všech předmětech, kde je to možné. Některé učebny máme vybaveny dálkově ovládanými kamerami, které pomocí speciálního softwaru mohou sledovat pohyb přednášejícího. S nahraným materiálem pak pracujeme v rámci e-learningů či podcastů,“ říká ředitel školy Radek Řechka. Pro studenty je v současnosti k dispozici více jak 600 hodin záznamů.

 

E-learning je moderní forma vzdělávání zaměřená na studenta a jeho aktivní přístup k učení. Využívá multimediální prvky – video, audio, prezentace, sdílené pracovní plochy, testy a nejrůznější kontrolní otázky, kterými si student může ověřit, že si zapamatoval to, co si právě přečetl. Student si sám určuje čas, který dané látce věnuje. E-learning tak nabízí větší míru samostatnosti a na druhé straně vyžaduje zodpovědnější přístup.

 

Zkoušení i přednášky přes telemost
Moderní metodou výuky jsou i videokonference, které jsou hojně využívané v mnoha nadnárodních firmách, ale ve školství už ne tolik. Na VŠMIEP však používají telemost jak pro přednášky, tak i pro zkoušky či konzultace. „Škola má více pracovišť. Telemost nám umožňuje uskutečnit společnou přednášku v Praze i v Sokolově a nastavit tak stejnou kvalitu a úroveň výuky všem našim studentům. A současně to minimalizuje ekonomické a časové náklady spojené s cestováním,“ vysvětluje Radek Řechka.

 

Tereza Potocká


Napsat komentář