Přední české univerzity otevírají brány americkým expertům


Zástupci Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického podepíší v úterý 8. ledna 2013 ve 14:00 hodin v Americkém centru s Fulbrightovou komisí smlouvu o zapojení do programu Fulbright Distinguished Chair.

 

 


[ad#obsah]

 

Tyto přední české univerzity tak získávají nový silný nástroj pro hostování významných amerických vědců a přednášejících na svých vybraných pracovištích a připojí se k brněnské Masarykově univerzitě, kde tento prestižní program funguje již od roku 2009. Smlouvu s Fulbrightovou komisí podepíší rektor UK Václav Hampl a děkan MFF UK Jan Kratochvíl, rektor ČVUT Václav Havlíček a děkan FEL ČVUT Pavel Ripka. Slavnostnímu ceremoniálu budou přítomni také velvyslanec USA v České republice Norman Eisen a náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školy Tomáš Hruda. Správní rada Fulbrightovy komise vyslovila svůj souhlas s novými smlouvami již 11. prosince 2012.

 

Fulbright Distinguished Chair je speciální kategorií vládních Fulbrightových stipendií. Pobyt předních amerických akademiků v rámci tohoto programu financuje kromě české a americké vlády také samotná česká hostitelská instituce.

 

„Distinguished Chair na Matematicko-fyzikální fakultě UK bude otevřen pro americké vědce v oborech matematika, informatika a fyzika, zatímco na Elektrotechnické fakultě ČVUT by rádi přivítali amerického experta v oborech silnoproudá elektrotechnika a energetika,“ upřesňuje využití programu jeho koordinátorka Hana Rambousková. Na Masarykově univerzitě působí Fulbright Distinguished Chair na Fakultě sociálních studií.

 

První američtí stipendisté by v rámci nových smluv měli do České republiky přicestovat v roce 2014.

 

 

Jakub Tesar

 


Napsat komentář