Právní gramotnost v medicíně – luxus nebo nutnost?


Projekt Právní gramotnost v medicíně – PraGraM – reaguje na narůstající počet soudních sporů mezi poskytovateli zdravotnických služeb a pacienty. Cílem projektu je vzdělávat lékaře v oblasti právní a ekonomické a na praktických příkladech demonstrovat rizika plynoucí z výkonu lékařské profese. Mezi studenty medicíny vzbudil PraGraM nebývalý zájem.


[ad#obsah]

 

V současnosti jsme svědky narůstajícího počtu žalob podávaných pacienty na poskytovatele zdravotnických služeb a kriminalizací lékařů. Každý případ tak lékaři musí posoudit nejen z hlediska medicínského, ale zvažovat důsledky svého jednání i po stránce etické, právní a ekonomické. Důsledky případného pochybení mohou pro poskytovatele znamenat nejen velké ekonomické ztráty, ale i poškození pověsti.

 

Inovativní formou výuky jsou v rámci realizovaných workshopů zinscenované soudní spory, které ztvární herci z olomouckého Divadla na cucky. Jak se dále případ vyvíjel, jak byl řešen, budou komentovat přítomní právníci, soudci, státní zástupci a ekonomové. Spolupracující experti z řad lékařů budou diskutovat dilematické otázky a případy, kdy došlo ke střetu medicíny a práva, problematické komunikaci mezi lékařem a pacientem, popř. jeho rodinným příslušníkem.

 

„První výuku absolvovalo v zimním semestru tohoto akademického roku 45 mediků. Již nyní je další běh zcela zaplněný, takže musíme dělat pořadníky na další pokračování. K tomuto zájmu rozhodně přispěly pozitivní zkušenosti prvních absolventů, kteří oceňují zkušené lektory a množství příkladů z praxe,“ řekl vedoucí projektu Miloslav Klugar.

 

PraGraM vzdělává lékaře v oblastech: „Základní právní gramotnost lékaře“, ve které se lékaři seznámí s právními a ekonomickými pojmy a se správním právem. V bloku „Právní vztah lékař a pacient“ se obeznámí s občanským, rodinným a trestním právem ve vztahu k výkonu lékařské profese. Poslední blok je věnován „Postavení lékaře v právním systému“ a zabývá se pracovním a sociálním právem. Veškeré výukové moduly vedou přední čeští odborníci s mnohaletou praxí.

 

Pro posluchače kurzů jsou připraveny interaktivní pracovní sešity, ve kterých mohou řešit konkrétní kazuistiky z oblasti práva a medicíny, a speciální e-learningový portál.

 

Projekt PraGraM – Právní gramotnost v medicíně Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Univerzity Palackého Olomouc byl zahájen byl 1. 1. 2012, je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Aktuální informace o projektu PraGraM naleznete na stránkách http://www.usl.upol.cz/pragram.

 

 

Jiří Vévoda

 


Napsat komentář