Počet nezaměstnaných vysokoškolských absolventů roste


Ještě nedávno platilo, že absolventi vysokých škol mají uplatnění na trhu práce jisté. Dnes je akademický titul při hledání zaměstnání výhodou, ale jistotu, že najdete práci v oboru odpovídající vaší kvalifikaci, nemáte. Míra nezaměstnanosti v ČR se zvyšuje a s ní i počet nezaměstnaných vysokoškolských absolventů. Jejich počet totiž roste rychleji, než počet odpovídajících pracovních míst.

 


[ad#obsah]

 

Například v roce 2011 zůstalo po ukončení studia bez práce 28 000 absolventů, z toho nejvíce těch s vysokoškolským vzděláním. Podle odborníků přichází řada na další přínosy, které uchazeči budou potenciálním zaměstnavatelům nabízet, například vyšší kvalifikace, znalost několika cizích jazyků a absolvovaná praxe.

 

Aktivní přístup, jazykové znalosti a praxe jsou základem úspěchu

 

Národní ústav odborného vzdělávání považuje absolventy všech typů škol za rizikovou skupinu aktivních obyvatel. Hůře se uplatňují na trhu, neboť jsou znevýhodněni nedostatkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. Na druhou stranu disponují aktuálními odbornými znalostmi, cizími jazyky nebo počítačovými dovednostmi. Obecně největší problém s nalezením práce mají lidé se základním vzděláním a naopak nejmenší absolventi vysokých škol. Nicméně i u nich se situace na trhu práce zhoršuje.

 

V letech 2009 až 2011 se počet nezaměstnaných absolventů zvýšil téměř o 63 % a odborníci se shodují, že tento trend se bude nadále prohlubovat. Podle jejich odhadů vzroste do roku 2020 počet absolventů vysokých škol v ČR o 43 %, avšak počet vhodných pracovních míst pouze o 10 %. „Vzhledem k prognózám bude stále více sílit tlak na provázanost studia s praxí a na další vzdělávání při zaměstnání,“ říká Pavel Neset, prorektor pro studijní činnost z Vysoké školy obchodní v Praze.

 

Praxe rozhoduje, ale bez teorie to nejde

Při hledání uplatnění po ukončení studia rozhoduje aktivní přístup, úroveň a obor vzdělání, připravenost absolventa orientovat se na trhu práce a v neposlední řadě praxe. Hlavní problém vidí úřady práce v tom, že školy nedostatečně spolupracují se zaměstnavatelskou sférou a studenti jsou vzděláváni především v teoretické rovině. „My tomuto handicapu u našich absolventů předcházíme povinnou praxí, projekty realizovanými ve spolupráci s významnými institucemi z oboru a zapojením lidí z praxe do výuky,“ doplňuje Pavel Neset. Na druhou stranu školy musí dát svým studentům teoretický základ a širší záběr, než požaduje praxe. Úzce specializovaní odborníci bez orientace v různých oblastech by měli velmi obtížné postavení na trhu práce.

 

Pomohou trainee programy a stáže

Nejen díky povinné praxi a projektům v rámci výuky můžete nabírat zkušenosti. Další příležitost představují tzv. trainee programy a stáže. Díky nim zjistíte, jak to v dané společnosti chodí a zda by vás právě tato práce bavila. Zároveň si vás vybraná firma otestuje přímo v praxi, a pokud se u ní budete ucházet o práci na plný úvazek, budete mít oproti ostatním nespornou výhodu. To ostatně potvrzují i zaměstnavatelé z řad velkých společností na trhu.

 

Například v Raiffeisenbank mají roční program s názvem ReBelové, který dává šanci studentům i čerstvým absolventům ukázat, co v nich je a případně získat stálé místo v jedné z největších bankovních institucí. Studenty nabírají dvakrát ročně prostřednictvím jednodenních workshopů. Během nich pozorují, jak se chovají a jak přistupují k řešení úkolů. V České pojišťovně se v rámci programu ČP Naděje nezaměřují jen na studenty, ale především na absolventy vysokých škol. „Výrazně jsme aktivovali spolupráci s vysokými školami, přes které chceme oslovovat mladé vysokoškoláky a nabízet jim kvalitní příležitost a zajímavou kariéru,“ říká Stanislav Háša, vrchní ředitel Úseku lidských zdrojů České pojišťovny.

 

Některé společnosti nabízejí také krátkodobé stáže. „Stáže jsou sice neplacené, nicméně pokud se nám nějaký stážista zalíbí a máme volnou kapacitu, domluvíme se s ním na další spolupráci, tentokrát již placené. Několik stážistů u nás dokonce po ukončení školy nastoupilo na plný úvazek,“ říká Marcela Minářová, Account Director z AMI Communications, která sama do společnosti nastoupila před deseti lety jako asistentka a sbírala zde zkušenosti během studií na VŠE.

 

Někteří studenti si při studiích práci v oboru nehledají nebo se spokojí s krátkodobými manuálními brigádami. Někteří se bojí, že by nezvládali práci a učení, jiným se prostě nechce trávit řadu hodin ve škole a pak ještě v práci. Pro životopis a následné pracovní pohovory je však lepší už při studiu pracovat v oboru nebo u renomované společnosti a vykonávat kvalifikovanou práci.

 

Skloubit práci a studium není vždy snadné. Soukromé vysoké školy proto přizpůsobují studijní programy tomu, aby studenti měli dostatek času na studium a zároveň získání praxe a budování kariéry. Na Vysoké škole obchodní v Praze je výuka prezenčního studia soustředěna do tří dnů v týdnu, mezi jednotlivými přednáškami nejsou zbytečné prostoje. Studenti kombinované formy studia navštěvují školu jen dvakrát do měsíce, a to o víkendech.

 

Na zkušenou do zahraničí

Trendem dnešní doby jsou jazykové, pracovní a studijní pobyty v zahraničí. Studenti mají šanci absolvovat semestr na univerzitách po celém světě v rámci výměnných programů, pracovat v zahraničí během letních prázdnin, popřípadě si jinak zlepšit své jazykové dovednosti. Vrací se pak s nenahraditelnými zkušenostmi, které zvyšují jejich sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti. Neznamená to, že studenti bez těchto zkušenosti na trhu práce neuspějí, ale bez znalosti cizích jazyků se dnes obejde málokdo. Angličtina se dokonce v řadě firem stala hlavním jazykem a její ovládání je proto nezbytné. Díky znalostem dalších jazyků budete mít při výběru zaměstnání větší možnosti.

 

Jak na to aneb praktické rady, jak uspět na trhu práce

 1. Vhodný výběr studijního programu

  Obor, který se rozhodnete studovat, by vás měl bavit, ale zároveň být perspektivní a po absolutoriu vám poskytnout možnost najít zaměstnání odpovídající vaší kvalifikaci.

 2. Nabídka školy – praxe při studiu, výměnné programy se zahraničními univerzitami, přednášky odborníků

  Vámi vybraný obor pravděpodobně nabízí více vysokých škol. Pečlivě proto vybírejte tu pravou. Dejte na rady absolventů daných škol, ale i doplňujících programů a aktivit, které škola nabízí. Zjistěte si, jaké jsou možnosti vycestování do zahraničí v rámci výměnných semestrálních pobytů, zda na škole přednášejí odborníci z oboru, jejichž zkušenosti a poznatky jistě oceníte, zda výuka probíhá jen v teoretické rovině, nebo studenti absolvují povinnou praxi, popřípadě se podílejí na projektech ve spolupráci se subjekty z oboru apod.

 3. Během studia nezahálejte a nabírejte zkušenosti

  Absolutorium na vysoké škole vám práci nezaručí. Již během studií si najděte práci na částečný úvazek ve vámi zvoleném oboru, nebo v renomované firmě. Až budete později žádat o zaměstnání, bude se vám absolvovaná praxe do životopisu hodit. Zaměstnavatel ocení, že máte zkušenosti nejen z daného oboru, ale s pravidelnou prací vůbec.

 4. Využijte možností, které škola nabízí

  Na řadě vysokých škol existují různé spolky, projekty a soutěže. Nebojte se do nich zapojit. Účast a případný úspěch může váš budoucí zaměstnavatel taktéž ocenit. Navíc se díky těmto aktivitám můžete podívat na zajímavá místa a seznámit s řadou lidí. Nikdy nevíte, kde budou vaši přátelé ze školy v budoucnu pracovat. Kontakty hrají v dnešním světě důležitou roli.

 5. Hledejte informace
  Využijte serverů, které slouží studentům k získávání informací, nabídek prací apod.

 

Jana Motejlková


Napsat komentář