Plzeňský Daikin si úspěšně vybírá své budoucí odborníky mezi studenty Západočeské univerzity


Zatímco politologů, sociologů, novinářů a jinak humanitně vzdělaných specialistů je v Česku dostatek, absolventi technických oborů na trhu práce dlouhodobě chybí. Podle měsíčníku Českého statistického úřadu Statistika&My počet studentů technických oborů v rozmezí let 2010 a 2016 klesl o 22 %.

 


[ad#obsah]

 

Nedostatek absolventů nutí firmy, aby své budoucí odborníky hledaly již na vysokých školách a s jednotlivými fakultami rozvíjely oboustranně přínosnou spolupráci. Příkladem je plzeňský Daikin a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Výrobce moderních klimatizací a vedení školy podepsali smlouvu o pokračující spolupráci na období od letošního března do konce února 2019.

 

Studenti mohou pozorovat uplatnění teorie v praxi
Partnerství Daikinu a ZČU je přínosem hlavně pro studenty, kteří se v rámci svého studia mohou setkat s odborníky z praxe a sledovat, jak jsou odborné technické znalosti využívány v reálném provozu. „V rámci spolupráce s univerzitou pořádáme přednášky, workshopy i prohlídky naší výrobní haly. Studenti jsou v bezprostředním kontaktu s odborníky našeho vývojového a testovacího oddělení, kde vznikají nové modely klimatizací pro domácnosti, které se pak prodávají po celém světě,“ uvádí Tomáš Matoušek, HR Senior Specialist Daikinu, a dodává: „Od studentů máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Většina z nich je ráda, že může pozorovat, jak se odborná teorie uplatňuje v praxi, jak zkušení odborníci přemýšlejí a jaké technické problémy se zrovna snaží vyřešit. Spolupráce se studentem, který projeví zájem o naše zaměření, začíná občasnou výpomocí nebo psaním diplomové práce související s naší činností a v některých případech pak končí i plnohodnotným zaměstnaneckým poměrem.“

 

Prodloužení partnerské spolupráce Daikinu a ZČU dává výrobci klimatizací právo užívat označení Partner Západočeské univerzity v Plzni.

 

Víc praxe než u humanitně zaměřených studentů
Výsledky průzkumu personální agentury Grafton Recruitment ukázaly, že v technických oborech má po ukončení studia praxi 60 % uchazečů o zaměstnaní, zatímco v humanitních pouze třetina. To se pro technické absolventy stává velkou výhodou, protože praxe získaná již během vysokoškolského studia značně zvyšuje šance na pracovní uplatnění.

 

Daikin: nejznámější světový výrobce klimatizací
Japonská společnost Daikin vyrábí klimatizace již více jak 90 let a i po tolika letech stále udává směr v celém odvětví. Daikin má v Česku dva výrobní závody, jeden v Plzni a druhý v Brně. Plzeňský závod se specializuje na výrobu moderních klimatizačních jednotek pro domácnosti a disponuje také svým vlastním vývojovým a testovacím oddělením.

 

Markéta Bednářová


Napsat komentář