Plastický chirurg Bohdan Pomahač převezme na své alma mater čestný doktorát


Univerzita Palackého udělí titul doctor honoris causa svému absolventovi a celosvětově uznávanému plastickému chirurgovi profesoru Bohdanu Pomahačovi, M.D. Čestný titul převezme vedoucí popáleninovo-traumatologického centra a týmu se specializací na transplantace obličeje na Brigham and Women’s Hospital v Bostonu ve čtvrtek 6. června za významný přínos k rozvoji metod plastické chirurgie v oblasti obličejových rekonstrukcí.


[ad#obsah]

 

„Bohdan Pomahač je ceněn nejen pro svou odbornost, ale také osobní zodpovědnost a přístup k pacientům. V neposlední řadě je osobností, která nikdy nezapomněla na to, že základy jejího odborného růstu byly položeny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Jeho další růst dokládá kvalitu medicínského vzdělání na alma mater,“ uvedl děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Milan Kolář.

 

Bohdan Pomahač absolvoval obor Všeobecné lékařství na olomoucké univerzitě v roce 1996. Poté nastoupil na Brigham and Women’s Hospital Boston, kde působil nejprve v laboratoři zabývající se genovým transferem do kožních buněk a později přešel na chirurgickou kliniku. Od roku 2004 zaměřuje svůj výzkumný zájem na problematiku obličejové transplantace. V roce 2007 se stal vedoucím popáleninového a traumatologického centra a vedoucím týmu se specializací na transplantace obličeje. V současné době se věnuje problematice transplantací horních a dolních končetin a zvažuje rozšíření programu na další těžce nahraditelné nebo dosud nenahraditelné orgány jako průdušnice či břišní stěny.

 

„Téma transplantací obličeje vyvolává řadu etických otázek. Výsledky práce týmu Bohdana Pomahače přispěly k rozvoji a lepšímu pochopení této mladé oblasti plastické a transplantační medicíny. Medializace výborných postupů a svědectví spokojených pacientů, kterým zákrok umožnil návrat ze společenské izolace k téměř plnohodnotnému životu, podpořily pozitivní přístup k dárcovství,“ doplnil Kolář.

 

Přednáška absolventa i talk-show
Čestný doktorát převezme profesor Pomahač ve čtvrtek 6. června v 10:00 v olomouckém Arcibiskupském paláci. Již ve středu ale může veřejnost zavítat na jeho přednášku Rekonstrukce obličeje transplantací, která je součástí cyklu Vědeckopopulárních přednášek významných absolventů UP. Uskuteční se v aule právnické fakulty od 14:00 hod. a v přímém přenosu ji mohou zájemci sledovat i na webových stránkách univerzity www.upol.cz. Akademické obci se profesor Pomahač představí ve středu v 18:00 ve velké posluchárně Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP na mimořádné talk-show, kterou povede David Hrbek z Muzea umění.
V roce 2012 udělila Česká transplantační nadace Bohdanu Pomahačovi cenu za rozvoj transplantační medicíny.

 

prof. Bohdan Pomahač, M. D.

  • Narodil se 8. března 1971 v Ostravě.
  • Po absolvování Lékařské fakulty UP nastoupil v roce 1996 do Brigham and Women’s Hospital v Bostonu.
  • V roce 2007 se stal vedoucím popáleninového a traumatologického centra a současně vedoucím týmu se specializací na transplantace obličeje.
  • V dubnu 2009 provedl druhou částečnou transplantaci obličeje v USA, zákrok trval 17 hodin.
  • Založil Plastic Surgery Transplantion Program na Brigham and Women’s Hospital v Bostonu a stal se jeho ředitelem.
  • V roce 2009 získal grant Ministerstva obrany USA na provádění a výzkum obličejové transplantace. Nejvýznamnějšími výsledky jsou tři kompletní transplantace obličeje v roce 2011 a první úspěšná bilaterární transplantace rukou.
  • V roce 2012 získal akademický titul Associated Professor of Surgery na Harvard Medical School.

 

Martina Šaradínová


Napsat komentář