Pět fakult Univerzity Palackého přivítá maturanty na dnu otevřených dveří


Den otevřených dveří na pěti fakultách olomoucké univerzity nabídne zájemcům o studium setkání nabité informacemi v pátek 17. ledna 2014 od 9 do 14 hodin na cyrilometodějské, filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakultě a fakultě tělesné kultury. Přihlášky ke studiu přijímá Univerzita Palackého do 28. února 2014.

 


[ad#obsah]

 

Více informací o nabídce studijních oborů naleznou uchazeči na www.studuj.upol.cz.

 

„Dny otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci jsou tradiční aktivitou určenou těm, kdo se chtějí dozvědět více o možnostech studia na olomoucké univerzitě. Využijte příležitosti prohlédnout si místo svého budoucího studia na vlastní oči a zjistit si informace z první ruky. Univerzita Palackého se na den otevřených dveří vždy dlouhodobě připravuje a snaží se poskytnout návštěvníkům kompletní informační servis,“ uvedl mluvčí UP Radek Palaščák.

 

Každá z pěti fakult připravuje informační bloky, kde zástupci vedení fakult poskytnou informace o podmínkách studia, elektronické přihlášce a přijímacím řízení. Na fakultách budou k dispozici také propagační a informační materiály.

 

Doprovodný program připravila přírodovědecká fakulta. Uchazečům nabídne komentované prohlídky specializovaných laboratoří a geologických sbírek i ukázky pokusů. Studenti se seznámí s tvorbou map a unikátním zařízením na sledování pohybu očí při práci s počítačem. Prohlédnou si chování magnetických nanočástic ve vnějším magnetickém poli nebo robota konstruovaného v rámci diplomové práce. Fakulta tělesné kultury umožní studentům zahrát si bocciu – paralympijský sport pro vozíčkáře či analyzovat zatížení nohy při chůzi. Zájemci se mohou těšit na ukázku krokoměrů, hodnocení vizuálně reakčních schopností a představení nového přístroje, který slouží na měření prostorově-časových parametrů chůze nebo skoků. Návštěvníci se seznámí s portálem RADOSTZPOHYBU.CZ a INDARES.COM. Přednáškové bloky o studiu budou na FTK tlumočeny do znakového jazyka. Na pedagogické fakultě si zájemci budou moci vyzkoušet test studijních předpokladů nanečisto.

 

CMTF
Referentky na studijním oddělení poskytnou informace o oborech a podmínkách přijímacího řízení. Zástupci katedry křesťanské výchovy představí studijní obor Sociální pedagogika. Zástupci katedry křesťanské sociální práce poskytnou informace o studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které se vyučují ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc, a na ně navazujících studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní humanitární a sociální práce.

 

FF
Informační bloky v aule FF UP se zástupci vedení fakulty se uskuteční v 10:00 a 11:30. Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách. Referentky na studijním oddělení poskytnou informace o studijních programech a oborech a administrativě přijímacího řízení.

 

PdF
Zájemci získají podrobné informace o studijních programech, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, a o uplatnění v praxi v hlavní budově PdF. K vidění budou instruktáže s nabídkou studijních oborů a video spot studentů PdF. Referentky studijního oddělení podají informace o nabízených oborech a administrativě přijímacího řízení, k dispozici budou informační a propagační materiály.

 

PřF
Vedení fakulty podá důležité informace v 9 a v 11 hod. O jednotlivých oborech budou informovat zástupci příslušných kateder. Budova bude otevřena od 9 do 14, návštěvníkům bude k dispozici kavárna, pizzerie a vyhlídková terasa. Zájemci o studium obdrží publikaci s nabídkou studijních oborů a podmínek pro přijímací řízení. Bližší informace o doprovodném programu pro zájemce o studium je zveřejněn na www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri.

 

FZV
Fakulta v tomto termínu den otevřených dveří nepořádá, přesto mají zájemci o studium možnost navštívit studijní oddělení, kde budou informováni o studijních oborech a přijímacím řízení.

 

FTK
Informační bloky o studiu na FTK za přítomnosti vedení fakulty se uskuteční v 9 a 11 hodin. Nabídnou prezentace studijních oborů a informace o přijímacím řízení, talentových zkouškách, předmětech, kurzech, licencích, studiu v zahraničí, přípravném kurzu k přijímacím zkouškám, trenérských studií, studijním, profesním a psychologickém poradenství v oblasti sportu a zdravého životního stylu. Vše bude tlumočeno do znakového jazyka. Otevřená bude také knihovna. V nabídce studijních oborů nově figuruje navazující magisterský studijní obor Trenérství a management sportu (kombinovaná forma studia). Více informací na ftk.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/obor/trenerstvi-a-management-sportu.

 

Lenka Skácelíková


Napsat komentář