Otec transplantace kostní dřeně v Olomouci bude přednášet na Univerzitě Palackého


Výroční Vědecko-populární přednášku významného absolventa Univerzity Palackého (UP) prosloví letos jedna z nejvýznačnějších českých osobností v oblasti hematologie, profesor Karel Indrák.

 

 


[ad#obsah]

 

Muž, který stál u zrodu programu transplantace kostní dřeně při Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) a v roce 1987 identifikoval tzv. Hemoglobin Olomouc, představí odborné i laické veřejnosti přednášku na téma „Od výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki k cílené léčbě v hematologii“. Nevšední setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna od 14.30 hodin v Aule Přírodovědecké fakulty UP. Přednáška je veřejně přístupná odborné i laické veřejnosti.

 

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., je uznávanou kapacitou v oboru, a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Ve FNOL patří ke špičkovým odborníkům. V roce 1991 na svém pracovišti zřídil první molekulárně genetickou laboratoř v rámci UP a v roce 1997 zahájil na Hemato-onkologické klinice FNOL program transplantace kostní dřeně, pro který pracoviště brzy získalo i evropskou akreditaci. V roce 2006 získala klinika členství v European Leukemia Net jako jedno z evropských „Center of excellence“.

 

Olomouc má svůj typ hemoglobinu
K nejvýznamnějším vědeckým výsledkům profesora Indráka patří identifikace Hemoglobinu Olomouc v roce 1987 a soubor prací věnovaných molekulární genetice thalasémií (onemocnění způsobující těžkou poruchu krvetvorby) a polycytémií (onemocnění zhoršující krevní oběh), které umožnily stanovit správnou diagnózu u řady českých a slovenských nemocných a přispěly k pochopení nových molekulárně genetických regulačních mechanismů těchto chorob. Je také spoluzakladatelem Olomouckých hematologických dnů, které z původně jednodenního pracovního odpoledne konaného v roce 1987 vyrostly v nejvýznamnější a největší každoroční hematologickou akci v ČR a největší pravidelný lékařský kongres pořádaný v Olomouci.
V současnosti zastává profesor Indrák funkci přednosty Hemato-onkologické kliniky FNOL. V letech 1994-2006 byl předsedou České hematologické společnosti ČLS JEP, v současnosti je jejím místopředsedou. Je také aktivním členem řady mezinárodních odborných společností (EHA, ASH, ASBMT) a v současné době zastává mimo jiné i funkci v edukačním výboru European Hematology Association. V letech 1999–2000 zastával funkci experta Rady Evropy ve Štrasburku. Publikoval více než 250 významných odborných prací, z toho zhruba třetinu v zahraničních periodicích, přednesl více než 300 přednášek z toho přes 50 v zahraničí.

 

Přednáška významného absolventa
Cyklus vědeckopopulárních přednášek významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci je pořádán Univerzitou Palackého a Statutárním městem Olomouc ve snaze udržovat a pěstovat kontakty s vynikajícími absolventy jednotlivých fakult UP, šířit povědomí o jejich příslušnosti k UP i vazbě na město Olomouc, jehož je Univerzita Palackého významnou součástí. Vědeckopopulární přednáška významných absolventů UP se uskutečňuje jednou ročně jako projev ocenění významu spolupráce UP a jejích absolventů.

 

 

Ondřej Martínek

 


Napsat komentář