Ostravská huť pomáhá studentům filologie do praxe


Studenti filologie ze Slezské univerzity v Opavě si v ArcelorMittal Ostrava zkoušejí, co obnáší práce překladatele v mezinárodní firmě. V ostravské huti absolvuje 30 studentů praktickou stáž, během které se seznamují s odbornou terminologií z oblasti hutnictví, obchodu, ekonomie i práva a své překladatelské dovednosti si testují na autentických textech.

 


[ad#obsah]

 

„Pomáháme studentům ověřit si a zdokonalit své jazykové dovednosti v prostředí, které dosud neznali. Získávají tím cenné praktické zkušenosti a my tak přispějeme k jejich plynulému přechodu od studia do praxe bez nutnosti zdlouhavého zaškolování,“ říká Barbora Černá Dvořáková, tisková mluvčí a mentor praxe studentů v ArcelorMittal Ostrava.

 

ArcelorMittal Ostrava je partnerem projektu Inovace studijního programu angličtiny a němčiny (ISPAN), který připravil Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. „Studenti anglické a germánské filologie mohou díky projektu ISPAN a partnerům, jako je ostravská huť, absolvovat překladatelskou praxi již během studia, což je příležitost, kterou doposud neměli,“ vysvětluje Marie Crhová, koordinátorka projektu ISPAN a odborná asistentka na Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě.

 

V rámci programu spolupracovala huť na tvorbě učebních modulů pro výuku, kterou studenti absolvovali před samotnou praktickou stáží. Ta probíhá v současné době přímo v areálu hutě, kde se studenti seznámili se společností a činností firemních překladatelů. Nyní pracují na překladu autentických odborných textů a vypracované překlady individuálně konzultují s profesionálními překladateli.

 


ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

 

Barbora Černá Dvořáková


Napsat komentář