Nový bakalářský studijní obor Letový provoz


Vysoká škola obchodní v Praze získala v loňském roce od Ministerstva školství a tělovýchovy akreditaci studijního oboru Letový provoz. Studenty do nového bakalářského oboru začne nabírat od zimního semestru akademického roku 2013/2014. Studenti se budou na výkon manažerských funkcí v organizacích civilního leteckého provozu připravovat ve spolupráci s významnými institucemi v oboru, jakou je např. Český Aeroholding nebo Letiště Václava Havla.


[ad#obsah]

 

Nově otevřený bakalářský obor Letový provoz bude možné studovat na Vysoké škole obchodní od zimního semestru 2013/2014 . Jeho studenti během tří let projdou komplexní přípravou v oblasti civilního letectví a letového provozu. „Základem oboru jsou teoretické disciplíny, obsahově založené především na požadavcích civilních leteckých předpisů pro provozování letadel a licencování leteckého personálu,“ říká doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. z Vysoké školy obchodní v Praze, garant oboru. Absolventi najdou uplatnění jako výkonní manažeři provozovatelů letecké dopravy, v letových provozních službách, ve výkonném managementu letišť nebo ve státních organizacích civilního letectví. Zájemci mohou následně pokračovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Management leteckých podniků a připravit se tak na výkonné manažerské posty leteckých podniků v širším spektru leteckého provozu.

 

VŠO klade u všech svých studijních oborů značný důraz na získání praktických znalostí a zkušeností, které jsou nezbytné pro uplatnění na trhu práce. Také v rámci Letového provozu studenti absolvují dvoutýdenní povinnou praxi a budou v úzkém kontaktu s odborníky z oboru. „Formálně máme uzavřenou spolupráci s Českým Aeroholdingem, Letištěm Václava Havla, Czech Airlines Training centre a Řízením letového provozu ČR. Při využívání smluvních vztahů počítáme s oboustranně prospěšnými aktivitami, mezi kterými by neměly chybět ani praxe a stáže našich studentů v těchto organizacích,“ doplňuje Luděk Beňo.

 

Důvodem, proč nový obor na VŠO vznikl, je potřeba tzv. způsobilosti pro řadu profesí a výkonných manažerských pozic v organizacích civilního letectví. Škola nabízí teoretické vzdělávání v širším záběru, ale na formulování studijního plánu spolupracovala s organizacemi napříč celým spektrem civilního letectví. Studenti v rámci výuky absolvují povinné a volitelné předměty. Mezi ně patří například letecký zákon, všeobecné znalosti letadla, základy letu, navigace, geografie letecké dopravy, letová výkonnost nebo bezpečnost v letecké dopravě. Nechybí povinná praxe a studium cizích jazyků. „Naším cílem je v tomto spektru odborností zaujmout do budoucna významné postavení nejen na domácí půdě, ale také v evropském kontextu,“ dodává Luděk Beňo.

 

Vedle nového oboru VŠO dále kultivuje již zavedený bakalářský studijní obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Zde se orientuje zejména na studenty, kteří na rozhraní letecká doprava/cestovní ruch budou hledat zaměstnání v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu bezprostředně svázaných s leteckou dopravou – na obchodní odbavení letadla, služby pro cestující, služby cestovním kancelářím apod.

 

Jana Motejlková


Napsat komentář