Nový absolventský portál umožní spolupráci vysokých škol, studentů a firem


Společnou informační platformu pro komunikaci škol se svými absolventy, studenty či jejich zaměstnavateli představila dnes Asociace Studentů a Absolventů (ASA). Nový portál Absolventi.cz disponuje již nyní podporou šestnácti vysokých škol a dvaceti osmi středních a vyšších odborných škol, díky čemuž patří mezi největší projekty svého druhu v českém školství.


[ad#obsah]

 

 

Portál vznikl na základě potřeby nás, studentů a budoucích absolventů vysokých škol. Chyběl nám systém, který by nám umožnil být v kontaktu se školou nejen během studia, ale i po jeho ukončení. A nejen to. Systém má pro zúčastněné školy či firmy značný ekonomický a ekologický rozměr, jelikož umožňuje výrazně šetřit náklady na tisk a tím šetří i životní prostředí,“ říká Daniel Novák, ředitel projektu Absolventi.cz.

 

Do projektu jsou zapojeny veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy a nově i střední školy, které také chtějí komunikovat se svými absolventy. Systém již nyní může využívat více než 70 000 studentů a budoucích absolventů partnerských vysokých škol projektu. Funkce portálu jsou však plně přístupné i zbylým 330 000 studentům vysokých škol, se kterými v současnosti ASA partnerství dojednává.

 

Na školách dosud existovaly dva odlišné druhy informačních systémů. Jeden pro komunikaci se studenty, druhý pro správu databáze absolventů. „Absolventi.cz obě tyto funkce integruje do jedné a přitom nabízí ještě funkci další – nástroj propagace vysoké školy vůči potenciálním studentům z řad středních škol,“ říká Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.,prorektor vysoké školy CEVRO Institut, a dodává: „Projekt nám i ostatním školám ušetří značné náklady na budování vlastních systémů, ale také náklady na jejich správu a propagaci. Je výhodnější spolupracovat na jednom společném portálu, než v Česku samostatně vytvářet desítky či stovky portálů vlastních.

 

Konference - moderátor, ředitel Absolventi Daniel Novák, Prorektor Cevro Institut Ladislav Mrklas PhD
Konference – moderátor, ředitel Absolventi Daniel Novák, Prorektor Cevro Institut Ladislav Mrklas PhD

 

Počet studentů spojených s tímto portálem je zajímavý i pro firmy. „Zapojení firem je pro nás také velmi důležité. Aby se studenti na portál vraceli, musí na něm najít informace. A to nejen od škol, ale také od firem například o práci, brigádách a dalších možnostech spolupráce. Již nyní nám oslovené firmy poskytují velmi dobrou zpětnou vazbu. Vítají efektivní nástroj ke komunikaci se studenty, který šetří náklady na tisk a distribuci svých plakátů a pomocí něhož mohou jedním klikem od stolu oslovit jednoduše svoji cílovou skupinu,“ uvádí Daniel Novák z Absolventi.cz.
Důležitou součástí portálu je systém elektronických nástěnek. Zde tvůrci projektu pracovali s motivací, proč by se studenti měli registrovat do dalšího z mnoha portálů. Odpovědí na tuto otázku byla pro tvůrce potřeba informací. Pro každou vysokou školu je vytvořena vlastní elektronická nástěnka, kam jednotlivé školy umisťují informace, jako to dělaly dříve na klasické nástěnky. A to nejenom školy, ale i firmy. „Na nástěnky vysokých škol se tiskne obrovské množství plakátů. Vidíme zde velký potenciál, že díky portálu Absolventi.cz nebudou firmy tisknout plakát pro 70 vysokých škol, ale jednoduše umístí plakát v elektronické podobě na 70 online nástěnek,“ přibližuje ekologický rozměr projektu Zora Kasiková, mluvčí sdružení Arnika.

 

Spotřeba papíru v České republice každoročně roste. Snížit ji lze jen tehdy, pokud se změní naše uvažování a chování všude tam, kde se papír používá. Tvůrci díky novému portálu ukazují praktické řešení, které je ekologické a efektivní,“ dodává Kasiková.

 

Do budoucna chceme zapojovat další a další školy, od základních až po vysoké a vytvořit tak funkční absolventský portál pro všechny české školy. Zároveň se budeme snažit navazovat partnerství, která by nám měla pomoci v rozvoji našeho projektu. Příkladem mohou být již uzavřená partnerství s projektem Česká hlava nebo Junior Achievement,“ nastiňuje budoucí rozvoj portálu jeho ředitel Daniel Novák.

 

 

Pavel Vybíral


Napsat komentář