Nestlé needs YOUth dává šanci mladým do třiceti let


Nezaměstnanost mladých je palčivým problémem mnoha evropských států. Společnost Nestlé se rozhodla přispět k jeho řešení a v roce 2013 odstartovala iniciativu Nestlé needs YOUth zaměřenou na podporu mladých do třiceti let. V jejím rámci se firma zavázala do roku 2016 splnit hned několik cílů. Jedním z nich je přijetí 240 nových zaměstnanců v této věkové kategorii, což se podařilo splnit na 127 %.

 


[ad#obsah]

 

Splnění cílů dříve, než se čekalo

Nestlé needs YOUth podporuje mladé lidi v Evropě a jejich zaměstnatelnost. Jedná se o ucelenou aktivitu, která rozšiřuje, posiluje a rozvíjí šance na pracovní uplatnění pro mladé do 30 let. Společnost Nestlé si mimo jiné stanovila cíl přijmout 240 nových zaměstnanců z této kategorie do roku 2016. Tento cíl se podařilo překonat již v roce 2014 – v Nestlé našlo uplatnění 305 nových zaměstnanců, což představuje splnění tříletého plánu na 127 %, navíc ve značném předstihu.

 

„Nestlé jako významný zaměstnavatel v regionu si je vědomo své odpovědnosti ke společnosti, ve které podniká,“ říká Zuhal Civi, personální ředitelka Nestlé ČR a SR, „a úspěch naší iniciativy svědčí o tom, že podpora mladých při vstupu na pracovní trh je tématem stále aktuálnějším.“

 

Nejde však jen o nábor nových zaměstnanců. Nestlé poskytuje mladým bez ohledu na jejich dosažené vzdělání či typ zaměstnání cílené poradenství a trénink. V roce 2014 Nestlé uspořádalo celkem 12 kol Kariérního poradenství, kterých se v několika městech – Praze, Olomouci a Bratislavě – zúčastnilo 297 studentů vysokých škol. Do roku 2016 by se mělo dostat alespoň na dalších 303 studentů, kteří si odnesou rady, jak se co nejlépe připravit na vstup na trh práce a rozvoj kariéry.

 

Společnost Nestlé také v loňském roce zaměstnala 79 stážistů v nejrůznějších oborech a ve svém olomouckém a holešovském závodě poskytla praktické vzdělání 50 učňům. Do roku 2016 jich takto dle závazků iniciativy podpoří ještě další 171.

 

Společnost Nestlé podniká v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých i další kroky a nabízí různé příležitosti. „V roce 2014 jsme v pražské centrále uspořádali den otevřených dveří pro studenty a dva workshopy pro středoškoláky. Zároveň jsme se zúčastnili pracovních veletrhů v Praze, Brně, Žilině a Nitře a konference o zaměstnávání mladých v Bratislavě“, řekla Andrea Brožová, manažerka korporátní komunikace Nestlé.

 

Aliance pro mladé se dále rozšiřuje

Společnost Nestlé stála v loňském roce u vzniku unikátní Aliance pro mladé (Alliance for YOUth), která navázala na úspěch iniciativy Nestlé needs YOUth. Díky zapojení dalších firem napříč odvětvími má Aliance širší možnosti, jak podpořit mladé v České i Slovenské republice. Při svém vzniku čítala Aliance celkem 23 firem. Do konce roku se rozrostla o další 4 nové členy, takže v současné době Aliance pro mladé čítá celkem 27 partnerských firem, přičemž lze očekávat, že se toto číslo v dalších letech bude pravděpodobně zvyšovat.

 

Aneta Hoffmannová


Napsat komentář