Nestátní střední škola jako investice – jak vybrat tu správnou


Studium na soukromé střední škole dnes již není záležitostí pouze nejbohatších vrstev. Mnozí rodiče si plně uvědomují význam vzdělání a chtějí pro své potomky to nejlepší. Nicméně ne vždy to nejdražší musí být také to nejlepší.

 

 

[ad#obsah]

 

Studium na soukromé škole přináší celou řadu výhod, ale také nevýhod až rizik. Nelze jednoznačně říci, že soukromé školy obecně nabízejí kvalitnější, intenzivnější výuku, protože musí o své studenty na tržních principech „bojovat“. Stejně jako na státních, i na soukromých školách je náročnost a úroveň výuky různá. Najdete tedy jak vyloženě špičkové a extrémně náročné školy, stejně jako takové, na nichž se studenti příliš nenadřou.

 

Od soukromých škol však lze očekávat oproti státním „něco navíc“ – protihodnota, kterou nabízejí, musí totiž opodstatnit platbu školného. Musí se samy uživit, konkurenceschopnost je základním předpokladem úspěchu i samotného přežití. Často se prezentují moderními a inovativními pedagogickými metodami, kvalitním materiálním vybavením, ale i atmosférou vyučovacích lekcí, kterou tvoří například malý počet žáků ve třídě či důraz na osobní přístup k žákům a rozvoj jejich individuálního talentu.

 

Samozřejmostí jsou na soukromých školách nejmodernější informační technologie: bezdrátové připojení k internetu, e-learning ve výuce kombinovaný s dalšími online metodami, jako jsou například výukové weby či elektronické učebnice. Namísto memorování a abstraktního teoretizování studenti potřebné informace sami vyhledávají, třídí, vyhodnocují a aplikují ve svých projektech.

 

Soukromé střední školy se s příchodem krize mohly potýkat s poklesem počtu nových studentů, nicméně nastavený standard krize významně neovlivnila. „Naše školy dramatický pokles zájemců s ekonomickou krizí určitě nezaznamenaly, což je v našem případě dáno tím, co školy nabízí. Stále je třeba se dále rozvíjet, školství je dynamické odvětví,“ dementuje tezi paní Irena Vaiglová, ředitelka sítě soukromých středních škol EDUCAnet.

 

Existuje tedy zaručený návod, jak vybrat správnou střední školu? „Pokud chcete mít jistotu, že jste vybrali tu správnou školu, pak se ptejte, zda vás pustí podívat se do hodin, navštivte zejména hodiny jazyků. Dále zastavte nějakého stávajícího studenta a položte otázku, zda by si ten žák vybral tuto školu znovu a zda do ní rád chodí. Pokud odpoví, že ano, pak jste na správné adrese,“ radí závěrem Veronika Bartošová, ředitelka soukromé školy EDUCAnet Praha.

 

 

Dana Šalamunová

 


Napsat komentář