Neslyšící – nový trend v cestovním ruchu


Vysoká škola obchodní v Praze na podzim otevírá další běh specializovaného kurzu českého znakového jazyka určeného pracovníkům působícím v cestovním ruchu. Reaguje tak na poslední vývoj v oboru, kdy sluchově postižení lidé začínají být vnímáni jako zajímaví klienti s velkým potenciálem.

 


[ad#obsah]

 

V České republice je v současnosti evidováno kolem půl milionu sluchově postižených osob, kteří se se svými zájmy, potřebami a přáními neliší od lidí slyšících. Odlišuje je jenom jazyk, který používají. Český znakový jazyk se ovšem běžně ve školách nevyučuje a také jím většina populace nevládne.

 

Výuka znakové řeči
Výuka znakové řeči
„Nejmarkantněji se problémy s komunikací projevují ve službách a zvláště pak v cestovním ruchu, kde jde ve většině případů o interakci mezi poskytovatelem služeb a jeho klienty,“ říká Jitka Neumannová, garanta kurzu na Vysoké školy obchodní v Praze, a dodává: „Naše škola, která připravuje odborníky pro oblast cestovního ruchu, si uvědomuje, že neslyšící klientela vyžaduje specifický přístup. Proto oddělení celoživotního vzdělávání Vysoké školy obchodní připravilo pro pracovníky v cestovním ruchu specializovaný kurz českého znakového jazyka. Pět set tisíc potenciálních zákazníků jenom v České republice určitě stojí za to, aby v zařízeních cestovního ruchu pracovali lidé, kteří český znakový jazyk ovládají.“

 

Kurz českého znakového jazyka vyučovaný na pražské Vysoké škole obchodní je jedinečný v tom, že je určen pro odborníky v  cestovním ruchu, a to průvodce v cestovním ruchu, pracovníky cestovních kanceláří, leteckých společností, provozovatele a zaměstnance hotelů, restaurací či penzionů. Kurz vyučuje uznávaný a zkušený lektor Václav Ptáček, který zároveň připravil a sestavil specializovaná skripta zaměřená na oblast cestovního ruchu.

 

„Pracuji jako průvodkyně turistů po Praze a bylo by mi velmi milé, kdybych mohla krásu svého města přiblížit také lidem s omezenými možnostmi,“ říká Alena Kosová, která již kurz českého znakového jazyka na Vysoké škole obchodní absolvovala v tomto akademickém roce.

 

Kurz je rozdělen do dvou modulů, z nichž každý má 80 vyučovacích hodin. Frekvence kurzu je dvakrát dvě hodiny týdně v odpoledních hodinách a je ukončen zkouškou. Účastníkům je vydáno osvědčení o jeho úspěšném absolvování. Maximální počet účastníků v každém modulu je 12. Cena kurzu za obě dvě části je 9600 korun.

 


Napsat komentář