Nejdůležitější kritéria pro výběr vysoké školy: zaměření, uplatnění a prestiž


Z anket Vysoké školy obchodní v Praze vyplývá, že pro výběr vysoké školy je nejdůležitější její zaměření, uplatnění v praxi a prestiž. Při volbě školy je zaměření školy důležité pro 76 % respondentů a uplatnění po absolutoriu pro 70 %. S velkým odstupem následuje prestiž školy, která je důležitým aspektem pro čtvrtinu respondentů. Mladí lidé a široká veřejnost přikládají různou důležitost zapojení odborníků z praxe do výuky na VŠ a rozcházejí se i v názoru na náročnost studia na soukromých vysokých školách.

 


[ad#obsah]

 

Naše ankety ukázaly, že při volbě vysoké školy jsou pro uchazeče nejdůležitějšími kritérii zaměření školy a uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Třetí nejdůležitější hledisko představuje prestiž školy,“ říká Jan Lajka, prorektor Vysoké školy obchodní v Praze. Zaměření školy má přirozeně mnohem větší vliv na rozhodování těch zájemců o studium, kteří již mají nějakou praxi.

 

Anketa dále ukázala rozdílné názory různých generací na některé aspekty vysokoškolského studia. „Mladí lidé na rozdíl od těch, kteří již mají něco za sebou v práci a v podnikání, ještě například nedokáží plně ocenit znalosti a zkušenosti, které jim mohou předat zkušení profesionálové z praxe,“ domnívá se Jan Lajka. Výrazný je i rozdíl v názoru na náročnost studia na soukromé vysoké škole mezi mladými a širokou veřejností. Téměř 40 % respondentů mezi mladými lidmi ve věku 18 – 25 let se domnívá, že studium na soukromé vysoké škole nelze absolvovat snáze než na veřejné vysoké škole, mezi širokou veřejností tento názor sdílí už téměř polovina respondentů. „Je příjemné vidět, že s věkem a zkušenostmi přibývá těch, kteří studium na soukromých vysokých školách vnímají objektivně,“ uvádí Jan Lajka.

 

* * *

 

Ankety VŠO proběhly na veletrzích Gaudeamus a GO + REGIONTOUR. Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus se konal v lednu 2012 v Praze a v jeho rámci bylo pro účely ankety osloveno 1063 respondentů ve věku 18 – 25 let. Veletrhy GO + Regiontour proběhly na brněnském výstavišti v lednu 2012 a během nich respondenti vyplnili 513 odpovědních archů.

 

 

Marcela Minářová

 


Napsat komentář