Navzdory ekonomické krizi studovaly v USA stovky Čechů


Podle statistiky Open Doors, každoročně zveřejňované zprávě renomované americké organizace Institute of International Education o mezinárodní akademické mobilitě, studovalo v akademickém roce 2009-10 na amerických vysokých školách 828 českých studentů, což představuje proti předchozímu roku pokles o téměř 11 procent. Vysoké počty studentů i přes znatelné snížení dokládají, že Spojené státy i navzdory nepříznivým dopadům ekonomické krize zůstávají pro české studenty oblíbenou destinací.


[ad#obsah]

 

Čísla Open Doors 2010 za rok 2009-10 odráží období ekonomického poklesu v USA a řadě dalších zemí světa. Report tak reflektuje komplikovaný stav studentských mobilit v této době, kdy je situace studentů značně různorodá a závisí na okolnostech v konkrétní zemi, ale i na stupni studia.

 

Ann Merrill, regionální koordinátorka oficiální informační sítě EducationUSA, k počtu studujících z České republiky v USA uvádí: “Spojené státy i přes nepříznivou finanční situaci zůstávají pro české studenty atraktivní kvůli kvalitě a prestiži, která je spojena s titulem z americké vysoké školy.”

 

Statistika zaznamenala značný nárůst studentů z několika málo zemí, na druhou stranu u více než poloviny zemí s nejvíce studenty v USA čísla poklesla, což vyústilo v celkově nižší růst než v předchozích letech. Letošní zpráva Open Doors uvádí, že celkový počet zahraničních studentů na amerických univerzitách vzrostl během roku 2009-10 o 3 procenta na 691 tisíc a dosáhl nového rekordu. Loňský růst byl tažen hlavně studenty z Číny, v USA jich studovalo o 30 procent víc než v roce předchozím, celkem 128 tisíc, a tvoří tak více než 18 procent populace zahraničních studentů v USA. Čína se tak stala vedoucí zemí co do počtu studentů v USA.

 

Podle Allana E. Goodmana, prezidenta a výkonného ředitele Institute of International Education v New Yorku, jsou USA i nadále cílem více zahraničních studentů než jakákoliv jiná země na světě. “Aktivní interakce mezi americkými a mezinárodními studenty v amerických posluchárnách dává studentům hodnotné dovednosti, které jim umožňují spolupracovat napříč kulturami a přes hranice zemí a společně se podílet na řešení globálních problémů v budoucnosti,” nastiňuje Goodman dlouhodobé dopady akademických mobilit.

 

Open Doors 2010 dále uvádí, že na podzim roku 2009 nastoupilo na americké kampusy o 1 procento více zahraničních studentů než v roce 2008; školy však nezaznamenaly takový příliv nových studentů jako v předchozích letech doprovázených dvouciferným růstem.

 

Celkové množství mezinárodních studentů v krátkodobých programech vzrostlo o 6 procent na 55 tisíc, a to navzdory faktu, že jazykové školy zaznamenaly pokles o 3 procenta. To naznačuje, že stále více studentů si vybírá krátkodobější odborně zaměřené kurzy zakončené ziskem certifikátu nebo vyjíždí do USA v rámci meziuniverzitních výměn.

 

 

Institute of International Education (IIE) je přední americkou neziskovou organizací zabývající se mezinárodními výměnami ve vzdělávání a kultuře. Statistické šetření Open Doors IIE provádí již od roku 1919, od sedmdesátých let pak tento průzkum podporuje americké ministerstvo zahraničí U.S. Department of State. Průzkum je založen na dotazníkovém šetření mezi zhruba 3 tisíci akreditovaných amerických vysokých škol. Detailní informace a data lze najít na stránce www.iie.org/opendoors.

Poradenské centrum patřící do oficiální informační sítě EducationUSA je součástí Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Cílem sítě EducationUSA je aktivní propagace možností studia v USA prostřednictvím, přesných, objektivních, kompexních a včasných informací o amerických vzdělávacích institucích a poskytováním bezplatných poradenských služe všem zájemcům o získání vzdělání v USA. Webovskou stránku Fulbrightovy komise najdete na www.fulbright.cz.

 


Napsat komentář