Naučná dovolená v Litvě za peníze EU


Spolu s 25 mladými lidmi z Evropy jsem si hrál a užíval v Litvě – financovala to EU. Naučil jsem se mnoho nových dovedností včetně komunikace v mezinárodním týmu a ještě získal certifikát. Mám teď spoustu nových přátel z různých národů.

 

 

[ad#obsah]

 

Koncem června jsme měl možnost navštívit Litvu a prožít tam krásný týden s vrstevníky z Evropy. Přes sdružení Dynama jsem vycestoval do zahraničí pouze za 25% cestovních nákladů. Veškeré výdaje s pojené s pobytem a kurzem totiž spolufinancoval program EU.

 

Vzdělávací kurz z programu Mládež v akci pod vedením místní litevské organizace Profat nesl název „SHERLOCK HOLMES START BUSINESS“. Zúčastnilo se ho pět pětičlenných týmů z pěti zemí Evropské unie. Mimo domácích Litevců a nás Čechů šlo ještě o Němce, Poláky a Estonce. Oficiálním komunikačním jazykem byla angličtina. Mimo oficiální program se mluvilo i dalšími jazyky.

 

Kurz byl zaměřen na rozvoj obchodních dovedností a rozšíření znalostí ze světa podnikání. Nešlo však o teoretické „biflování“, vše bylo postaveno na principu škola hrou. Program spíše připomínal letní tábor pro mladé se spoustou her a team buildingových aktivit.

Litva - škola hrou
Litva – škola hrou

 

Do Litvy jsme se vydali letecky přes Vídeň. První noc jsme přespali v hotelu hlavního města Vilniusu. Nechyběla prohlídka této krásné metropole včetně exkurze do nočního života. Další dny se již odehrávali na venkově (Aukštadvaris) v rekreačním středisku u jezera, kde byl naprostý klid a soukromí pro naše „vzdělávání“. Rozloučení s Litvou, slavnostní ukončení kurzu a poslední noc proběhla opět ve Vilniusu.

 

Během týdne jsme absolvovali všemožné workshopy, kurz řeči těla, případové studie, obchodní simulace, … ale také ochutnali místní kuchyni, učili se komunikovat v mezinárodním týmu, poznali rozdílnost kultur v Evropě apod.

 

V improvizovaných jazykových kurzech jsme se vzájemně učili pikantní výrazy jednotlivých států. Díky národnímu večeru jsme ochutnali speciality charakterizující země jednotlivých účastníků.

 

Z Litvy jsme si mimo certifikátu o absolvování kurzu, zážitků a nových dovedností odvezli i nová přátelství, která díky Internetu udržujeme navzdory vzdálenostem.

Kurz v Litvě
Kurz v Litvě – Češi, Němci, Poláci, Estonci, Litevci

 

František

 

 


Dynama je občanské sdružení sídlící v Brně a Londýně, které působí v oblasti neformálního vzdělávání mládeže a od svého vzniku v roce 2008 realizuje mezinárodní i místní projekty zaměřené na rozvoj dovedností mladých lidí a jejich zapojení do komunity.

 


Napsat komentář