Národní testovací centrum ECL na UP nabízí certifikované zkoušky


Univerzita Palackého se od září 2012 hrdě hlásí ke statusu Národního testovacího centra pro mezinárodní jazykové zkoušky ECL. Olomoucká univerzita je místem, kde je možné složit zkoušky k získání mezinárodního certifikátu a odkud jsou koordinována všechna regionální testovací centra v České republice.


[ad#obsah]

 

Jazyková zkouška ECL – Mezinárodní certifikát jazyků Evropské unie a kandidátských zemí – je jednotným systémem jazykových zkoušek, jenž zájemcům umožňuje absolvovat mezinárodně srovnatelné zkoušky z jednotlivých jazyků.

 

Na UP bude brzy možné absolvovat evropsky uznávanou zkoušku z širší škály jazyků ve čtyřech úrovních. „V současné chvíli intenzivně pracujeme na tom, abychom mohli na naší univerzitě nabízet testování ECL v angličtině a němčině. Také je pro nás důležitá ruština a polština, ale uvažujeme i o dalších jazycích, například španělštině či italštině,“ uvedl dr. Jiří Nový z Katedry aplikované lingvistiky Filozofické fakulty UP, která zkoušky ECL organizačně zajišťuje.

 

Jazyková zkouška ECL je realizována na čtyřech úrovních Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: A2, B1, B2 a C1. Zkouška se zaměřuje na čtyři základní jazykové dovednosti: poslech textu s porozuměním, písemný projev, čtení textu s porozuměním a ústní projev.

 

Olomoučtí bohemisté připravují testy pro EU
Zatímco testování ostatních unijních jazyků se na UP teprve připravuje, již delší dobu je možné složit zkoušku z češtiny. „Zkoušku z českého jazyka zajišťuje Letní škola slovanských studií při FF UP. V případě našeho mateřského jazyka jsou olomoučtí bohemisté zároveň autory testů. Podle jejich materiálů se tak z češtiny zkouší v celé unii,“ doplnil Nový.

 

Úkolem národního centra je kromě organizace jazykových zkoušek také koordinace regionálních testovacích center v ČR. „Našim společným cílem je nyní etablovat tuto zkoušku v rámci republiky. V jiných členských státech je naprosto běžné, že ECL zkouška je akreditována tamním ministerstvem školství. O to se chceme pokusit i u nás,“ připojil dr. Nový, podle kterého by se zkouška z češtiny mohla do budoucna stát jedním z kritérií při udělování trvalého pobytu cizincům.

 

 

Radek Palaščák

 


Napsat komentář