Nadace Martiny a Tomáše Krskových – stipendia na zahraniční školy


O tom, jaká je úroveň vzdělání v českých školách, se vedou široké diskuze. Nejvíce si klademe otázku, zda studenti z tuzemských škol, dokáží uspět ve srovnání se západními vrstevníky, a jak dokáží uplatnit své vědomosti v zaměstnání. Kvalita českého školství je často zpochybňována, přesto zde najdeme mnoho nadaných studentů, kteří mají vědomosti ke studiu na nejprestižnějších světových univerzitách.

Studium v zahraničí je velmi finančně náročné a na vyhlášených zahraničních školách je pro většinu českých studentů téměř nedosažitelné. Z tohoto důvodu manželé Martina a Tomáš Krskových založili v roce 2011 nadační fond Krsekfoundation, který podporuje české studenty na prestižních světových školách.

Nadační fond ročně finančně podpoří 10 vysokoškolských studentů do 25 let

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje českým studentům stipendia na postgraduální studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na deseti nejlepších světových univerzitách, z toho osmi v USA. Tento nadační fond ročně finančně podpoří 10 vysokoškolských studentů do 25 let, kteří by kvůli nedostatku peněz v rodině na studia v zahraničí nedosáhli. Fond přiznává stipendium studentům magisterského programu, kterým takto uhradí jeden rok studia na vybraných zahraničních univerzitách. Žadatel o podporu musí mimo jiné doložit, že požádal o stipendium přímo univerzitu, na kterou se hlásí. Formou eseje musí také vysvětlit, proč chce jít na danou školu studovat a co chce dělat po ukončení studia.

Přihlášky můžete podávat celý rok. Tato pomoc není vázána návratem do České republiky.

Kvalitní vzdělání je velice důležitým faktorem

„Kvalitní vzdělání je velice důležitým faktorem nejen pro samotné jedince, ale i pro budoucnost naší ekonomiky“ říká Tomáš Krsek. „Národy budou prosperovat nebo upadat podle toho, jak vzdělané budou mít elity. My chceme, aby naše země prosperovala.“

Tomáš Karban


Napsat komentář