Na středních školách startují dny otevřených dveří. Proč je nevynechat?


Většina středních škol v Česku otevře během listopadu své brány veřejnosti – zejména pak žákům 9. tříd základních škol – potencionálním uchazečům o studium. Dny otevřených dveří navštíví každoročně tisíce deváťáků.

 


[ad#obsah]

 

Na většině škol potrvají dny otevřených dveří do poloviny února. Potom si budou žáci posledních ročníků základních škol volit, kam půjdou studovat dál. Právě návštěvu středních škol by při výběru budoucího působiště neměli podcenit žáci ani rodiče. „Podle našich zkušeností chodí většina uchazečů na návštěvu škol spolu s rodiči, někdy dokonce i s širším okruhem dospělých. Je zřejmé, že drtivá většina rodin považuje volbu střední školy za zásadní a důležitý krok, a chce se do něj tedy aktivně zapojit. To, že vzdělání a uplatnění uchazečů rodiče zajímá, dokazuje i skutečnost, že množství i dost konkrétních dotazů z jejich strany roste. Den otevřených dveří už dnes není jen o ‚ukázání‘ několika učeben, ale příchozí požadují rozsáhlé informace o náplni studia, možnostech školy, uplatnění žáků a podobně. Situace, kdy přichází samotný uchazeč nebo naopak samotný rodič, nebývá příliš častá,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

 

Podle průzkumu Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) si o výběru střední školy rozhoduje 44 procent dětí zcela samo. 55 procent budoucích středoškoláků se radí společně s rodiči a více jak polovina rodičů přiznává, že poprvé se o dané střední škole dozvěděli od svého potomka. Právě dny otevřených dveří mohou finální výběr budoucí školy změnit. „Prostory školy, ve kterých stráví žák čtyři roky studia, hrají v jeho celkové spokojenosti a výsledném rozhodnutí, zda si školu opravdu vybere, nemalou roli. Při prohlídce budovy je proto namístě nakouknout třeba do šaten, jídelny nebo i na sociální zařízení. Maximální důležitost má však vybavení školy a technologie, které provázejí praktickou výuku a přípravu žáků na budoucí povolání. Především uchazeči IT oborů by se měli zajímat o využívání moderních technologií v praxi. Ne vždy totiž bývá pravidlem dostatek praktických hodin nebo opravdu kvalitní vybavení učeben, i to se uchazeči na dnech otevřených dveří dozvědí,“ vysvětlil Martin Vodička, ředitel SSŠVT. Ani uchazeči o studium na odborných školách by ale neměli vybavení učeben podcenit. „Například stavební a dřevařské obory by měly mít k dispozici špičkově vybavené dílny a pro studenty zahradnických oborů je velkým přínosem vlastní školní zahrada se skleníky,“ doplnil Miloslav Janeček.

 

Každou školu dělají prvotně její zaměstnanci – tedy učitelé. I o jejich práci se mohou uchazeči dozvědět víc v rámci dnů otevřených dveří, například přímo od samotných studentů. „Dnů otevřených dveří se účastní i naši současní studenti, kteří vytvářejí atmosféru školy. Uchazeči o studium se s nimi mohou bavit o všem, co je zajímá a na co by se v přítomnosti dospělého nebo většího počtu posluchačů třeba styděli zeptat. Zatímco rodiče mívají připravené otázky pro učitelský sbor, mladí uchazeči se rádi na chodbách zastavují se svými vrstevníky a zjišťují si názory například na kvalitu učitelů, úroveň výuky nebo mimoškolní aktivity,“ řekl Martin Vodička.

 

Střední školy vypisují hned několik termínů, kdy je možné jejich prostory navštívit. „I když je termínů dost, nemusí se jednoduše hodit každému. Rodiče a žáci si tak mohou domluvit individuální termín, ve většině případů se školy snaží vyjít uchazečům s datem návštěvy školy vstříc,“ shodují se oba ředitelé.

 

Petra Ďurčíková


Napsat komentář