Na kvalitní klempíře, tesaře a pokrývače se čeká i rok. Obory zejí prázdnotou, chybí tisíce žáků


Nedostatek kvalifikovaných a kvalitních klempířů, tesařů a pokrývačů trápí Česko dlouhodobě. Podle Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů chybí v Česku aktuálně přes tři tisíce odborníků. A situace se v blízké době nezlepší, mladým se do studia těchto oborů nechce, zkušení řemeslníci odcházejí do důchodu.

 


[ad#obsah]

 

Obory klempíř, tesař, pokrývač učí v Česku kolem 50 škol. Ne všechny ale nabízejí všechny tři obory a ne všechny školy mají obory obsazené žáky. „Naše škola patří k jedněm z mála, které nabízejí všechny tři obory, zájem o ně je ale celorepublikově velmi nízký. Obecně je nejméně pokrývačů, řada škol nemá v tomto oboru v letošním školním roce v prvních ročnících žádné učně. Věřím ale ve zlepšení situace, potenciální noví žáci i jejich rodiče již vidí, že absolventi právě těchto oborů mají o jistotu uplatnění a dobrou finanční odměnu po vyučení postaráno,“ uvedl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

 

Vedle nízkého zájmu o obor je problémem i odchod žáků v průběhu studia jinam. „První ročníky v současné době v Česku navštěvuje zhruba 40 žáků oboru klempíř, 40 žáků oboru pokrývač a zhruba 350 žáků oboru tesař. Problémem ale je, že spousta mladých ze školy v průběhu studia odejde. Počet absolventů je tak kolem 250 za všechny obory. Navíc ne všichni se po ukončení školy řemeslu věnují, reálně tak školy vyučí jen kolem stovky tesařů, pokrývačů a klempířů ročně,“ řekl Ivan Dvořák, cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Jeho slova potvrzuje i Miloslav Janeček. „V loňském roce se na naší škole vyučilo šest tesařů, dva klempíři a jeden pokrývač. Nástupní stavy žáků přitom bývají minimálně dvojnásobné, úspěšně obor ukončí pouze ti nejschopnější,“ řekl.

 

Současná situace na trhu práce vyučeným řemeslníkům nahrává – práce je dost a platy jsou nadprůměrné. „Dlouhodobě nejmenší zájem mají mladí o obory, po kterých je na trhu práce paradoxně největší hlad, konkrétně se jedná právě o učební obory tesař, pokrývač, klempíř. Absolventi těchto oborů se tak nemusejí bát, že by nesehnali práci, naopak. Navíc výdělky jsou v těchto profesích nadstandardní – výjimkou není nástupní plat 30 tisíc korun, zkušenější řemeslník si průměrně vydělá kolem 50 tisíc korun měsíčně. Firmy navíc lákají řemeslníky na různé benefity v podobě dovolené navíc, úpravy pracovní doby podle potřeb zaměstnance nebo proplácení cestovních nákladů,“ popsal Miloslav Janeček.

 

Řadu uchazečů odradí sezónnost práce, bojí se, že v měsících, kdy je práce málo, budou mít i nižší výdělky. „Obory tesař, klempíř, pokrývač se samozřejmě během let proměnily. Zatímco ještě v 90. letech se jednalo o téměř celoroční práci, kdy řemeslníci připravovali vše na nadcházející sezónu, dnes už se spousta věcí, které se dřív musely vyrobit, kupuje hotová. Zimní období je tak pro řemeslníky skutečně pracovně méně vytížené, žádná firma si ale v dnešní době nemůže dovolit řemeslníky platit jen sezónně, běžná praxe je taková, že pokud práce není, firmy vyplácejí zaměstnancům 60 procent platu,“ uvedl Ivan Dvořák.

 

Kvůli nedostatku řemeslníků je těžké nejen vůbec nějakého sehnat, ale zákazník pak ještě musí počkat, než dodělá zakázky, které nabral dřív. Na kvalitní klempíře, tesaře nebo pokrývače lidé čekají i rok. „Vedle nedostatku řemeslníků se Česko potýká s dalším problémem – s velkým množstvím laiků, kteří využili díry na trhu a provádějí neodborné práce. Neodborné firmy mají čekací lhůty výrazně kratší, už to by mělo být pro zákazníka varovným signálem. Zárukou správného výběru je oslovení řemeslných cechů. Cech své členy pečlivě kontroluje a zákazníkům garantuje jak vysokou kvalitu provedené práce, tak adekvátní cenu. Navíc pokud člen cechu odvede nekvalitní práci, může se zákazník obrátit přímo na cech a ten zjedná nápravu, případná reklamace je tedy o hodně snažší,“ vysvětlil Ivan Dvořák.

 

Chybí odborníci, žáci ale i učitelé. „Problém s nedostatkem řemeslníků bude mít Česko i v budoucnu. Ten vedle nedostatku absolventů do velké míry zapříčiňuje i fakt, že skuteční odborníci stárnou, odcházejí do důchodu a aktuálně je nemá kdo nahradit. Navíc reálně hrozí riziko, že i když se zájem o řemesla začíná pomalu zvedat, nebude mít mladé za chvíli kdo učit. Už nyní začíná být totiž velký problém sehnat na některé obory nové pedagogy,“ uzavřel Miloslav Janeček.

 

Petra Ďurčíková


Napsat komentář