Mladí ekonomové o progresivní zdanění nestojí


Jen 20 procent budoucích ekonomů, studentů ekonomických vysokých škol, podporuje zavedení progresivního zdanění fyzických osob. Naopak dvě třetiny preferují zachování současného modelu rovné daně. Necelých 15 procent by bylo pro vyšší zdanění u osob s příjmy nad 100 tisíc korun měsíčně. Větší úpravy by studenti doporučovali u daně z přidané hodnoty: snížení sazeb DPH v nejrůznější podobě by uvítalo 68 procent z nich.


[ad#obsah]

 

Tato zjištění přinesl aktuální průzkum společnosti KPMG Česká republika Co si myslí studenti, kterého se v říjnu zúčastnili posluchači ekonomických oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a Technické univerzitě v Liberci.

 

Průzkum se zabýval názory studentů na daně a daňový systém v České republice. U daně z příjmů fyzických osob by 65 procent oslovených studentů doporučovalo zachovat současný princip tzv. rovné daně. 35 procent zastánců rovné daně by ji zachovalo v současné výši, 27 procent by ji snížilo a čtyři procenta by ji naopak zvýšily. Necelých 15 procent by si přálo vyšší zdanění u osob s příjmy nad 100 tisíc korun měsíčně. Klasické progresivní zdanění, kdy by sazba daně byla odstupňovaná dle výše příjmu, by doporučilo zavést jen 20 procent studentů.

 

Sazby DPH snižte
Velký zájem mají studenti na snížení sazby daně z přidané hodnoty. Současné sazby DPH by zachovala jen jedna pětina respondentů. Její snížení v nejrůznější podobě by preferovalo 68 procent: 30 procent by snížilo obě sazby DPH, 17 procent by zachovalo základní sazbu DPH, ale sníženou sazbu by doporučovalo snížit. Přes 21 procent studentů by některé komodity, například léky nebo knihy, od DPH zcela osvobodilo. Téměř šest procent oslovených by sazby DPH sjednotilo a jen čtyři procenta oslovených by sazby DPH zvýšila.

 

„Veškeré změny v daňové oblasti, pokud k nim dojde, je potřeba činit uvážlivě, tedy nesnažit se jen o krátkodobou líbivou politiku. To se netýká jen daně z příjmu fyzických osob a DPH, ale celkového systému daní. Naší zemi by pomohlo, kdyby daňové prostředí vytvářelo příznivé podmínky pro firemní sektor a zvyšovalo konkurenceschopnost České republiky. Tím by i lákalo přímé zahraniční investice. To pak přinese pozitivní efekt ve vyšší zaměstnanosti, ze které mohou profitovat všichni,“ uvádí Jan Žůrek, řídící partner společnosti KPMG Česká republika.

 

Podporujte české firmy a zaměstnanost
Mladí ekonomové se také zabývali otázkou, jaké by měly být hlavní priority vlády, která vzejde z říjnových voleb. Na prvním místě by to měla být podpora českých firem, zvyšování jejich konkurenceschopnosti a podpora zaměstnanosti. Jako nejdůležitější je shodně označilo 52 procent oslovených studentů. Následuje dořešení důchodové reformy (priorita pro 42 procent studentů), podpora vzdělávání (39 procent) a podpora mladých rodin s dětmi (30 procent).

 


Napsat komentář