Mileniáni považují za nezbytnou součást pracovního procesu work – life balance


Společnosti si stále více uvědomují, jak významný podíl na jejich úspěchu a vysoké produktivitě hraje spokojenost a zdraví zaměstnanců. Z letošního průzkumu pro server universum.com provedeného mezi patnácti tisíci českých vysokoškolských absolventů vyplynulo, že work – life balance je nezbytnou součástí jejich budoucího pracovního procesu.

 


[ad#obsah]

 

Termín work – life balance lze do češtiny volně převést jako „soulad mezi osobním a pracovním životem“. Jde ovšem o celosvětový trend, který zohledňuje stále více vstřícných společností. Pokud firma dokáže naplnit nejen základní potřeby zaměstnance, ale zajímá se i o další faktory jeho pracovního a soukromého života, stává se zaměstnanec jeho cenným kapitálem. Work – life balance vychází z předpokladu, že většina stresu, úzkosti a nespokojenosti pracujících lidí nevychází z jejich neschopnosti svůj život nebo zaměstnání zvládnout, ale z nedostatečně promyšlené organizace činností a neodhadnutí skutečné důležitosti jednotlivých věcí a aktivit.

 

Způsob aplikace nemá žádná pravidla, jedná se spíše o individuální nastavení procesů dané společnosti. Lze ale definovat nejužívanější prvky. Jedná se především o flexibilní pracovní dobu, práci na částečný úvazek, teleworking, home office, přístup k interní webové stránce s balance tipy, využití flexibilního pracovního místa, sdílené úvazky, dětské jesle či školy pro zaměstnance, nebo genderová rovnost. Stále větší oblibu získávají i takzvané sick day – volné dny na překlenutí krátké nemoci bez ztráty mzdy. Někteří proplácejí i vitaminové přípravky nebo masáže.

 

Na českém trhu úspěšně využívá tyto metody například firma Conectart, která provozuje několik kontaktních center po celé ČR a zabývá se Business Process Outsourcingem (BPO). „Osvědčilo se nám poskytnout zaměstnancům možnost pracovat z domova. Ocení ji především znevýhodnění kandidáti, ať už jde o zdravotní stav, rodinnou situaci nebo špatnou pracovní dostupnost. Klademe důraz na spokojenost zaměstnanců, proto se snažíme o nadprůměrné finanční ohodnocení všech bez rozdílu. Snažíme se stávající zaměstnance hýčkat, chceme, aby produktivní a šikovní lidé zůstávali, což nejde i bez jejich neustálého a soustavného rozvoje, “ říká Petr Studnička, generální ředitel společnosti Conectart.

 

Z výsledků studie 20 švýcarských zaměstnavatelů vyplývá, že návratnost investic do opatření na sladění pracovního a osobního života je v průměru 8 % za daný rok.² Průzkum společnosti Regus zase prokázal, že 67 % českých firem se díky flexibilnějším pracovním postupům zvýšila produktivita zaměstnanců. V 63 % firem panuje názor, že přímým důsledkem flexibilnějších forem práce je vyšší obrat. ³ Dle průzkumu portálu universum.com, do nějž se v České republice zapojilo 14 280 absolventů vysokých škol, work – life balance v budoucím zaměstnání považuje většina absolventů za zcela klíčový kariérní cíl. V popředí jsou aspekty jako flexibilita pracovních podmínek, čas na osobní zájmy nebo příjemné a přátelské prostředí.

 

„Do zavedení benefitu Home Office jsme investovali mnoho času a financí, cílem bylo podmínky pro čerpání benefitu co nejvíce zjednodušit nám i našim zaměstnancům. Což se především díky novým technologiím jako např. WebRTC podařilo,“ dodává Petr Studnička. Pro 66 % českých absolventů je u budoucího zaměstnavatele důležité vstřícné a pohodové pracovní prostředí. ³ Příkladem dopadů metody work-life-balance jsou data zveřejněné britským Telecomem z roku 2003. Studie ukazuje, že po zavedení metody došlo ke snížení absencí na 3,1 %, přičemž v daném období byl ve Velké Británii průměr 8,5 %. U 7000 zaměstnanců, kteří tehdy pracovali formou home office, se jejich produktivita zvýšila o 31 %. Dalších 6000 zaměstnanců bylo součástí tzv. „sebemotivačních týmů“, ve kterých se namísto počtu odpracovaných hodin kladl důraz na dosažené výsledky. Tento přístup přinesl celkově více angažovanosti a produktivity práce v menším počtu odpracovaných hodin.

 

Barbora Tillová


Napsat komentář