Měsíc a půl s šátkem na krku, dobrodružství, vzdělávání i služba. Jak vypadají prázdniny skautských dobrovolníků?


Prázdniny pro skauty nekončí skautským táborem. Pro mnoho dospívajících skautů a skautek je tábor naopak jen začátkem: pokračují na mezinárodní skautskou akci či vzdělávací kurz. Nebo na obojí. Výjimkou tak v Junáku – českém skautu nejsou ani mladí lidé, kteří skautingem stráví padesát dní ze svého letního volna.

 


[ad#obsah]

 

Velkou část této doby přitom zabere činnost, kterou o prázdninách od dospívajících nebo čerstvě dospělých lidí část veřejnosti jistě nečeká: služba ostatním, vzdělávání a práce na vlastním rozvoji.
„První dva týdny prázdnin jsem pracoval, další dva týdny jsem strávil na táboře jako zástupce vedoucího. Z tábora jsem jel rovnou do Maďarska na Středoevropské skautské jamboree, kde jsem pomáhal v organizačním týmu, a teď mířím na vůdcovský kurz,” popisuje své nabité prázdniny 21letý Tomáš Kadlec z Českých Budějovic. Zároveň prozrazuje, že tolik aktivit může stíhat jen díky tomu, že pracuje na volné noze. „Podnikám, abych měl volný čas na skauting. Je mi jasné, že jako zaměstnanec bych tolik věcí asi dělat nemohl,” vysvětluje. Na vzdělávacím kurzu pro vůdce stráví deset dní a motivace je silná: „Naplňuje mě možnost potkávat nové lidi a přátele. Je to jednoduché, protože jako skauti si rozumíme a máme jeden velký společný zájem. Na kurzech mě baví nejen vstřebávání nových informací a zkušeností, ale i to, že potkám skauty z celé republiky a můžu se ptát, jak skauting funguje u nich.”

 

Stejného vzdělávacího kurzu, jako Tomáš Kadlec, se účastní i 20letá Eliška Siblíková z Brna. I pro ni jsou motivací nové zkušenosti a vědomosti, ale také to, aby podpořila vedoucí svého oddílu a mohla ji v případě nutnosti zastoupit. „Skauting mě baví, protože na dětech člověk vidí, co to pro ně znamená, když jim věnuje svůj čas. Ze skautu mám navíc většinu přátel a koneckonců i přítele,” popisuje Eliška důvody, proč skautingu věnuje drtivou většinu svého volného času. Letošní prázdniny věnuje z poloviny práci a z poloviny právě skautingu.

 

Vícedenních vzdělávacích kurzů proběhne jen během letošního léta 38, další budou pokračovat na podzim. Skauti a skautky se vzdělávají na několika úrovních, nejdříve jako rádci a rádkyně, tedy šéfové základní jednotky skautské výchovy – družiny. Následují kvalifikační čekatelské a a na ně navazující vůdcovské kurzy, čekatelskou a vůdcovskou zkoušku totiž potřebují v Junáku – českém skautu všichni, kdo se věnují výchově kluků a holek a mladých lidí.

 

Instruktorem na kurzu pro vedoucí skautských družin je i 18letý Václav Bergl z Liberce. Působí v oddílu Mustangů a odhaduje, že během roku věnuje skautingu až 14 hodin týdně, o letošních prázdninách pak celých 50 dní – kromě tábora a kurzu totiž vyrazil i do Nizozemska na skautské setkání Roverway. Skauting bere jako prioritu, a tak mu přizpůsobil i výběr zaměstnání: aby o víkendech stíhal výpravy, pracuje v nočním provozu. „Na roli instruktora mě baví sdílení zkušeností a předávání vědomostí i to, jak se účastníci díky kurzu posouvají a mění,” popisuje. “Vzdělávací kurz je pro rádce a rádkyně většinou první delší zkušeností mimo vlastní oddíl, jsou zvědaví, potkávají nové lidi, poznávají úplně nové věci. To se mi líbí.”

 

Skautský vzdělávací systém je velmi pestrý a jeho smyslem je zajistit, aby se skauti a skautky vzdělávali pravidelně a dlouhodobě. Zahrnuje kratší akce zaměřené na výměnu zkušeností i dlouhé kurzy, akce s širokým záběrem i akce specializované, například na historii, manažerské dovednosti, záchranu na divoké vodě nebo duchovní rozvoj.

 

Skautské prázdniny v číslech

Tábory:
Během letošních prázdnin zorganizovali skauti přes 1 000 táborů pro více než 30 000 dětí, o které se staralo 8 000 dospělých nad 18 let.
Každý tábor má v čele vedoucího se složenou vůdcovskou zkouškou, akreditovanou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkouška ověřuje potřebné osobnostní předpoklady a pedagogické, psychologické, organizační, hospodářské i právní znalosti a dovednosti. Každý skautský vedoucí musí mít složenou i zdravotnickou zkoušku.

 

Vzdělávání:
V roce 2017 strávili vzděláváním skauti celkem 40 000 dní, 3 770 lidí se zúčastnilo nějakého vzdělávacího kurzu, 775 absolvovalo čekatelskou zkoušku a 333 získalo vůdcovskou zkoušku. Absolvování čekatelské zkoušky umožňuje spolupodílet se na vedení oddílu, k samostatnému vedení oddílu nebo tábora pak skauti potřebují zkoušku vůdcovskou.

 

Zahraniční skauting:
Skauti a skautky mají mnoho příležitostí, jak poznat kulturu a skauting v zahraničí a najít přátele z celého světa. Během roku vyjíždí řada dobrovolníků na skautské základny v zahraničí, čeští skauti také pravidelně pořádají velké mezinárodní akce. Na zahraniční skautské akce a základny se letos vydala minimálně tisícovka českých skautů a skautek.

 

Středoevropské jamboree
Středoevropské jamboree je setkání pro skauty ze střední Evropy, v jehož organizaci se střídají státy Visegrádské čtyřky, setkání se však pravidelně účastní skauti z dvou desítek evropských zemí. Program je připravován pro skauty a skautky od 14 do 18 let. Cílem středoevropských jamboree je podpořit spolupráci národních organizací v rámci regionu. na Středoevropské jamboree v Maďarsku se vydalo 363 účastníků z Česka. Šlo o historicky největší českou reprezentační výpravu. Další Středoevropské jamboree budou hostit čeští skauti, a to v roce 2022.

 

Roverway
Roverway je mezinárodní skautská akce pro skautky a skauty od 16 let do XY let. Skládá se z putování, po kterém následuje společné táboření. Letos se konalo v Nizozemsku, kam se sjelo 4 600 účastníků a účastnic z 53 zemí světa. Během cesty si účastníci volí trasu podle svých preferencí, od vyloženě akčních, outdoorových cest, po ty, které jsou spojené s pomocí v okolí nebo přípravou kulturních událostí. V rámci druhé části je pak na výběr z velkého množství doprovodných aktivit, volitelných programů, workshopů, koncertů a dalších na společném tábořišti. Letošního Roverway se účastnila šedesátka českých skautů a skautek.

 

Barbora Trojak


Napsat komentář