Manažerská hra jako vysoce efektivní i zábavný způsob výuky


Nestátní střední školy sítě EDUCAnet pořádají každoročně projekt „Manažerská hra“, který studentům umožňuje získat v rámci výuky základní znalosti a dovednosti, které jsou nutné při zakládání a řízení firmy či společnosti. Projektu se účastní jak studenti a vyučující, tak spolupracující odborníci z řad manažerů, daňových, marketingových aj. specialistů, kteří žákům zprostředkovávají pohled z praxe.


[ad#obsah]

 

Studenti nejprve formou přednášek a seminářů získají základní znalosti a přehled o podmínkách a požadavcích při zakládání firmy v oblastech, jako jsou daně a účetnictví, právo, marketing či lidské zdroje. Setkají se také s manažery společností a seznámí se s jejich praktickým pohledem na podnikání a řízení firmy. Následně skupina studentů vypracuje podnikatelský plán, který je na závěr prezentován před odbornou porotou složenou z partnerů a zástupců školy. Hodnocení probíhá dle měřítek a požadavků obdobných u bank a investičních společností, důraz je kladen na profesionalitu prezentace, kvalitu plánu, jeho proveditelnost či invenci. Vítězný projekt je ohodnocen certifikátem pro žáky a věcnými cenami.

 

Sítě škol EDUCAnet, které kladou důraz na moderní, inovativní a maximálně efektivní výchovně-vzdělávací metody a formy, naplňují tímto projektem jednu z důležitých zásad učení obecně, a tou je propojení teorie a praxe s důrazem na samostatnou práci žáků, kterým je však poskytnut kompletní informační servis. Projekt probíhá v rámci volitelného předmětu ekonomie a management, studenti tedy nejsou do ničeho nuceni a účastní se ho pouze ti, kteří mají opravdu zájem.

 

EDUCAnet je síť šesti moderních a dynamicky se rozvíjejících soukromých středních škol postavených na principech vzdělání 21. století, tvoří ji gymnázia a SOŠ v Praze, Kladně, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě a SOŠ v Pardubicích. Tyto vzdělávací instituce nabízejí v denní i dálkové formě studijní obory gymnázium a informační technologie, v Pardubicích je vedle informačních technologií realizován také studijní obor ekonomika a podnikání. Veškeré obory jsou ukončeny maturitou.

EDUCAnet - Manažerská hra
EDUCAnet – Manažerská hra

 

Tadeáš Páleníček z pražského gymnázia EDUCAnet, který se svým spolužákem Davidem Zahradnickým vytvořil vítězný projekt minulého ročníku hry, hodnotí svou účast: „Musím říct, že jsem se do projektu zapojil velice rád. Tato forma výuky se mi moc líbí, člověk pozná lidi z různých profesí, seznámí se s jejich znalostmi i zkušenostmi, osvojí si důležité informace z různých oblastí a pak to vše zkouší prakticky aplikovat při tvorbě vlastního podnikatelského plánu. Právě to propojení teorie a praxe, přemýšlení o tom, jak to udělat, aby to v reálu fungovalo – v našem případě se jednalo o projekt otevření malé restaurace na studentské koleji – to pro mě osobně byla dost výzva. Myslím, že pro nás všechny, co jsme se zúčastnili, to bylo opravdu hodně přínosné a taky nás to moc bavilo.

 


Napsat komentář