Letní škola dopravy poprvé v Pardubicích


Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice nezavřela své brány ani o prázdninách. V příštím týdnu se v jejích učebnách a laboratořích objeví středoškolští studenti dychtící po poznání a vědění. Uskuteční se zde totiž LETNÍ ŠKOLA TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY.

 


[ad#obsah]

 

Týdenní program letní školy zahájí její účastníci v pondělí 20. srpna. Pro desítku středoškoláků je připraven pestrý vědecký program spojený jak s výukou přímo v areálu pardubické dopravní fakulty, tak s absolvováním zajímavých exkurzí do blízkých železničních stanic či železničního muzea.
Letní školu pořádá Katedra technologie a řízení dopravy dopravní fakulty. „Letní škola technologie a řízení dopravy je určena pro studenty středních škol a jejich pedagogy. Lektoři z Katedry technologie a řízení dopravy, ale i externí přednášející provedou účastníky nejen provozováním dráhy a drážní dopravy v České republice, ale také jejich legislativním rámcem a předpisy, podle nichž se železniční doprava řídí a organizuje,“ odhaluje zaměření letní školy její hlavní iniciátor Bc. Tomáš Hodr.

 

V dopravním minilabu si studenti vyzkouší vytvořit nákresný jízdní řád s pomocí programu Viriato a se simulací základních typů zabezpečovacích zařízení. Jejich činnost a obsluhu si pak budou moci prakticky vyzkoušet v dopravním sále fakulty, kde jsou tato zařízení instalována a připojena k modelovému kolejišti a je tak možno s jejich pomocí řídit reálný, byť modelový provoz podle grafikonu vlakové dopravy,“ dodává organizátor letní školy Bc. Tomáš Hodr.
Studenti budou mít možnost se v průběhu celého týdne seznámit s dopravní fakultou i celým kampusem, vyzkouší si stravování v menze i ubytování na kolejích. Zažijí tak, jak vypadá život vysokoškoláka v Pardubicích. Letní škola skončí v pátek 24. srpna, kdy její účastníci obdrží diplomy.

 

Univerzita Pardubice se tak zařazuje k institucím, které nabízejí prázdninové vyžití pro žáky a studenty všech věkových kategorií. Letos otestuje specializovanou letní školu Dopravní fakulta Jana Pernera, za rok se k ní přidá Fakulta elektrotechniky a informatiky a univerzita navíc zorganizuje pro mladší žáky letní denní kempy a pro středoškolské studenty další letní školu, při níž se seznámí se zajímavostmi dalších oborů pěstovaných na sedmi fakultách univerzity.

 

Letní škola technologie a řízení dopravy je pořádána v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, který má pomoci ukázat veřejnosti, a zejména mládeži, zábavnou a zajímavou formou svět vědy a výzkumu a pěstované disciplíny odborných pracovišť Univerzity Pardubice. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Valerie Wágnerová

 


Napsat komentář