„Kriminálka Miami“ se vyučuje na přírodovědecké fakultě UPOL


Populární americké kriminální seriály typu CSI: Miami nebo CSI: NY jako by stály za novinkou, kterou svým studentům nabídla katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Pod vedením pracovníků katedry i policejních specialistů totiž posluchači magisterského studia pronikají do tajů forenzní analýzy, která napomáhá například k prokázání trestné činnosti a laická veřejnost ji zná právě z „kriminálek“.


[ad#obsah]

 

Katedra v rámci evropského projektu Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe nabídla studentům možnost rozšířit si znalosti v oblastech, jako jsou potravinářská analýza, farmaceutická analýza, analýza životního prostředí či analýza v klinických laboratořích. Vůbec nejnavštěvovanějším modulem je ale právě forenzní analýza.

 

„Studenti získávají ucelený obraz o problematice komplexní forenzní analýzy, která je téměř vždy o hodně složitější, než ukazuje seriál v televizi. Nicméně právě tato průprava jim pak umožní lepší adaptaci na konkrétní podmínky v laboratořích, které provádějí expertízy pro Policii ČR,“ řekl Jan Petr z katedry analytické chemie.

 

Problematikou forenzní analýzy se katedra zabývá i ve své vědecké činnosti. Vědecká témata se dotýkají například vývoje metod pro analýzu nových syntetických drog, hledání nových nedestruktivních způsobů ověřování pravosti obrazů nebo analýzy drog na bankovkách.

 

„Studenti mají přednášky i praktická cvičení v oborech, jako je forenzní a klinická toxikologie, kriminalistika nebo forenzní analytická chemie,“ uvedl Petr.

 

Forenzní analýza slouží v praxi k získání důkazů o porušení zákona, interních pravidel či směrnic, prokázání identity osob, pravosti listin, dat či informací. Je to jeden ze způsobů k řešení bezpečnostních incidentů a k případnému následnému vymáhání škod. Forenzní analýza se používá v celé řadě oborů, od kriminalistiky až po interní vyšetřování incidentů uvnitř organizace. Každá z nich má své forenzní metody vyšetřování.

 

Martina Šaradínová


Napsat komentář