Komise zahajuje celoevropskou multimediální soutěž: „Migranti v Evropě“


Jakou úlohu a místo mají v Evropě migranti? Komise vybízí studenty škol zaměřených na umělecké obory, grafiku a komunikaci ve všech 27 členských státech EU a v Chorvatsku, aby se zamysleli nad přínosem migrantů pro společnost v evropských zemích.

 


[ad#obsah]

 

Tato celoevropská soutěž staví před studenty úkol vytvořit umělecké dílo vyjadřující jejich pohled na tuto tematiku a zachycující roli migrantů v našem životě. Záměrem soutěže je podnítit konstruktivní diskusi a přimět k zamyšlení se nad situací migrantů v Evropě. Komise tak dává nadějným evropským talentům možnost představit vlastní pohled na věc.

 

Soutěž je určena pro všechny studenty starší 18 let studující na vysokoškolských institucích zaměřených na umělecké obory, grafiku nebo komunikaci a sídlících v zemi EU či v Chorvatsku. Školy by měly své soutěžní práce přihlásit do 21. června 2013, a to v následujících kategoriích: Plakát, Fotografie a Video.

 

Každá škola může přihlásit jednu nebo několik prací v jedné nebo v několika kategoriích. Práce budou vyhodnoceny na národní úrovni a ty, které postoupí do užšího výběru (až deset z každé země), budou poté předány evropské porotě, která vybere 30 finalistů a v každé kategorii rozhodne o celoevropském vítězi. Porota bude složena z profesionálů z oborů komunikace a umění, pracovníků médií a také ze zástupců přistěhovaleckých komunit.

 

30 evropských finalistů bude pozváno na slavnostní předání cen v Bruselu za předpokládané účasti evropské komisařky pro domácí záležitosti Cecílie Malmströmové. Na základě veřejného hlasování na internetových stránkách soutěže pak bude udělena zvláštní cena

 

Každá ze škol, jejíž studenti získají hlavní cenu v jedné ze tří kategorií nebo ve veřejném hlasování, obdrží odměnu ve výši 10 000 EUR určenou na vzdělávací účely.

 

Podrobné požadavky a podmínky soutěže najdete na těchto internetových stránkách: www.migrantsineurope.eu/cs

 

 

Souvislosti
V roce 2011, kdy počet obyvatel na celém světě přesáhl 7 miliard, žilo v EU 20,2 milionu státních příslušníků třetích zemí1. To představuje přibližně 4 % z celkového počtu obyvatel EU (502,5 milionu) a 9,4 % z odhadovaného počtu migrantů na celém světě (214 milionů). Pro srovnání – v Kanadě žije zhruba 3,4 % z celkového počtu migrantů ve světě (7,2 milionů, což představuje 21,3 % obyvatel Kanady) a v USA je to přibližně 20 % (42,8 milionu, což představuje 13,5 % obyvatel USA).

 

 

Michala Brtníková

 


Napsat komentář