Klub absolventů ČZU v Praze zahájil činnost


Spuštěním webových stránek zahájil na první jarní den činnost Klub absolventů České zemědělské univerzity v Praze. Cílem klubu je vytvořit neformální sdružení lidí, kteří absolvovali jednotlivé fakulty či instituty ČZU či dříve Vysokou školu zemědělskou.

 

 


[ad#obsah]

 

Spuštěním webových stránek (http://ka.czu.cz) zahájil na první jarní den činnost Klub absolventů České zemědělské univerzity v Praze. Cílem klubu je vytvořit neformální sdružení lidí, kteří absolvovali jednotlivé fakulty či instituty ČZU či dříve Vysokou školu zemědělskou.

 

Zaregistrovaným členům klub nabízí zprostředkování kontaktu mezi absolventy, informování o dění na univerzitě, možnost účastnit se odborných akcích univerzity (přednášky, semináře, workshopy aj.), pozvání na kulturní akce univerzity či na akademické slavnosti a absolventské srazy, kurzy celoživotního vzdělávání aj.
V první řadě máme zájem o další osudy našich studentů a také nás zajímá zpětná vazba a možnost další spolupráce,“ říká prorektor pro vnější vztahy a informační systémy doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., který má klub na starosti. „Možnosti spolupráce jsou široké – počínaje vylepšením studijních programů na základě podnětů absolventů přes nabídku dalšího vzdělávání až po nejrůznější formy podpory univerzity.

 

Klub absolventů České zemědělské univerzity v Praze byl založen v roce, kdy si Česká zemědělská univerzita v Praze připomene 105 let od historické události – podpisu Dekretu, kterým císař František Josef I. potvrdil zřízení samostatného vysokoškolského pracoviště zabývající se zemědělstvím v Českých zemích.

 

 


O České zemědělské univerzitě v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V roce 2006 oslavila sté výročí. S více než 25 tisíci studenty je v současné době třetí největší univerzitou v Praze. Zaměřuje se na zemědělství, lesnictví, ekonomiku a řízení, technologie a techniku, ale i přírodovědu. ČZU tvoří pět fakult (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Provozně ekonomická fakulta, Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí) a dva instituty (Institut tropů a subtropů, Institut vzdělávání a poradenství), zemědělský podnik, lesní podnik, vinařské středisko a další pracoviště. Sídlí v univerzitním kampusu v Praze – Suchdole, její další součásti a pracoviště se nacházejí např. v Praze – Malé Chuchli, Praze – Troji, Lánech nebo Kostelci nad Černými lesy.

 


Napsat komentář