Klip ze života České zemědělské univerzity


Se začátkem léta přichází Česká zemědělská univerzita s letní verzí klipu ze života ČZU, který se natáčel mimo jiné během Miss Agro, jedné z největších studentských akcí v Praze. Spot navazuje na mimořádně úspěšnou zimní verzi, kterou na YouTube již shlédlo přes 30 000 lidí.

 

 

[ad#obsah]

 

Cílem tříminutového spotu, který prezentuje univerzitu jako moderní dynamickou vzdělávací instituci v duchu motta „Jsme živá univerzita“, je usnadnit maturantům rozhodování o dalším studiu a prezentovat širokou paletu studijních oborů ČZU zejména v době rozhodování se o nástupu na vysokou školu.

 

Klip je uveřejněn na www.czu.cz, dále na sociálních sítích www.facebook.com/CZUvPraze, www.twitter.com/CZUvPraze a především na kanálu www.youtube.com/CZUvPraze v HD rozlišení.

 

Spot souvisí se stylem komunikace ČZU s veřejností, která je zaměřena na moderní trendy v PR a marketingu včetně využití elektronických médií blízkých mladé generaci. „Chceme posílit povědomí o ČZU jako univerzitě, která hovoří se studenty jejich řečí a zároveň jim otvírá obzory v mnoha perspektivních studijních oborech. Také chceme rozvíjet v rámci naší akademické obce a především u studentů pocit sounáležitosti s univerzitou,“ říká rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

 

Natáčení letních záběrů spotu probíhalo v areálu ČZU v Praze – Suchdole, kde je zachycena mj. nová budova Fakulty životního prostředí, ve Školním zemědělském podniku v Lánech, na Institutu vzdělávání a poradenství v Malé Chuchli i na univerzitních sportovištích. Hudební doprovod je mixem skladby „Change Your Designer“, který opět pochází z dílny české skupiny Sunflower Caravan. Autorem klipu je Marek Partyš (studio pointfilm.cz).
Paralelně s českou verzí vzniká klip v anglické mutaci.

 

 

 


O České zemědělské univerzitě v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V roce 2006 oslavila sté výročí. S více než 25 tisíci studenty je v současné době třetí největší univerzitou v Praze. Zaměřuje se na zemědělství, lesnictví, ekonomiku a řízení, technologie a techniku, ale i přírodovědu. ČZU tvoří pět fakult (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Provozně ekonomická fakulta, Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí) a dva instituty (Institut tropů a subtropů, Institut vzdělávání a poradenství), zemědělský podnik, lesní podnik, vinařské středisko a další pracoviště. Sídlí v univerzitním kampusu v Praze – Suchdole, její další součásti a pracoviště se nacházejí např. v Praze – Malé Chuchli, Praze – Troji, Lánech nebo Kostelci nad Černými lesy.

 


Napsat komentář