Klíčem k uplatnění absolventů jsou manažerské a komunikační kompetence


Soft skills neboli měkké dovednosti či sociální kompetentnost zaměstnavatelé považují v současnosti za důležitější než odborné znalosti. Největší šanci na uplatnění mají absolventi se znalostí elektronické komunikace, kteří hovoří plynule cizím jazykem a jsou schopni zvládat konflikty a stres.

 


[ad#obsah]

 

Nástupní plat bakalářů se pohybuje v rozmezí 11 500 – 25 000 Kč, inženýrů 12 500 – 30 000 Kč. Vyplývá to z průzkumu Vysoké školy obchodní, který realizovala v loňském roce mezi zaměstnavateli v oblasti cestovního ruchu.

 

V oblasti komunikačních dovedností potenciální zaměstnavatelé požadují především vysokou úroveň komunikace v on-line prostředí. U uchazečů dále pozitivně hodnotí přesné a srozumitelné vyjadřování a znalost dané problematiky. Vyšší nároky jsou kladeny na inženýry, od kterých se očekává plynulá komunikace v českém a cizím jazyce, poskytnutí komplexního názoru nebo schopnost sumarizace.

 

Z manažerských dovedností zástupci firem jmenovali u inženýrů na prvním místě schopnost přijímat rozhodnutí, za kterou následovala akceptace firemní kultury a zvládání konfliktů a stresu. Od bakalářů požadují především osobní produktivitu, proaktivitu a schopnost učit se novým věcem.

 

„Tyto kompetence rozvíjíme u našich studentů na vybraných přednáškách, při práci na skupinových projektech nebo při prezentacích. Podle vyjádření zaměstnavatelů jsou ale tyto schopnosti u absolventů stále nedostatečné, proto se na ně chceme v budoucnu více zaměřit a k jejich získávání motivovat studenty i pedagogy,“ říká prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy doc. Ing. Alžběta Kiráľová, PhD.

 

Průzkum sledoval i výši nástupního platu pro absolventy v oblasti cestovního ruchu. Platové podmínky se razantně liší v soukromém a veřejném sektoru, kde jsou pracovníci hodnoceni na základě tabulkových platů. Ve veřejné sféře se hrubá výše platů vystudovaných bakalářů pohybuje v rozmezí 11 500 – 15 420 Kč, inženýři mohou získat maximálně 18 150 Kč. V soukromém sektoru si bakaláři průměrně vydělají 12 000 – 25 000 Kč, platy inženýrů byly uváděny v rozpětí 12 500 – 30 000 Kč.

 

Vysoká škola obchodní na tento výzkum chce navázat v budoucnu organizací kulatých stolů se zaměstnavateli a se zástupci personálních agentur. Studenti mají dále možnost konzultací u kariérního poradce a psychologa.

 

Průzkum realizovala VŠO v průběhu jara a léta 2013. Oslovena byla ubytovací a stravovací zařízení, podniky dopravních služeb, cestovní kanceláře, turistické informační kanceláře, ministerstva, krajské, obecní a městské úřady, hospodářské komory, podniky destinačního managementu, lázně, zážitkové agentury, představitelé památek, asociace a další podniky cestovního ruchu.

 

Tereza Augustinová


Napsat komentář