Kam na vysokou? Pobočky zahraničních universit nabízejí placené, ale velmi kvalitní obory


Kam na vysokou? Kromě toho, co vás baví, musíte vzít v potaz i budoucí uplatnění na trhu práce. Ne každý vysokoškolský titul je vstupenka do první ligy. Firmy preferují absolventy prestižních universit a také ty, kteří už mají praxi. Dlouhodobě také roste poptávka po absolventech zahraničních universit nebo jejich poboček v ČR. Umí výborně anglicky a mají pracovní zkušenosti.

 

[ad#obsah]

 

Za pět let bude mít vysokoškolský titul každý druhý mladý člověk. Navíc už dnes mají absolventi některých oborů bez předchozí praxe problém uchytit se po dokončení školy na pracovním trhu. Mimochodem – čím více zkušeností máte, tím větší máte po škole šanci. Do karet hraje i výborně zvládnutá angličtina a vzdělání získané v zahraničí.

 

Angličtina je nutná, studium v zahraničí ale drahé
Jenže – studium v cizině stojí nemalé peníze a ne každý si ho může dovolit. Prestižní diplom zahraniční university je ale možné získat i v Česku. I u nás totiž fungují pobočky zahraničních universit. Ty garantují stejně vysokou úroveň výuky jako na mateřské universitě, ale student studuje de facto doma. Odpadají tak nemalé náklady za cestování nebo bydlení, které je v zahraničí mnohem dražší než v ČR.

 

Moderní obory, moderní zázemí, studium v angličtině – předpoklady pro kvalitní zaměstnání.
Moderní obory, moderní zázemí, studium v angličtině – předpoklady pro kvalitní zaměstnání.

 

Pokud má škola obor akreditovaný i v ČR pak navíc student po dokončení získává tituly dva – zahraniční (za zlomek částky, kterou by ho stálo studium v cizině) a k tomu zároveň i odpovídající český.

 

Nabídka zahraničních universit je navíc mnohdy mnohem pestřejší než u českých veřejných škol a rychleji reflektuje poptávku ve společnosti. Studovat v angličtině se tak dají třeba IT management nebo psychologie.

 

První zahraniční školy už v roce 1991
První zahraniční universita u nás začala fungovat už v roce 1991, funguje dodnes. Známá je i pražská universita UNYP (University of New York in Prague). Kompletně v angličtině tu studenti absolvují ekonomická studia, velmi žádaný obor komunikace a masmédia nebo psychologii, na kterou se na českých veřejných školách dostane jen jeden z deseti uchazečů. UNYP je navíc jedinou universitou působící v ČR, která nabízí akreditované americké i evropské bakalářské a magisterské programy.

 

Vyučující jsou odborníci ze zahraničních universit.
Vyučující jsou odborníci ze zahraničních universit.

 

V angličtině se vyučuje ještě třeba na Anglo-americké vysoké škole, která nedávno zahájila i výuku žurnalistiky. České veřejné vysoké školy pak obvykle nabízejí v angličtině alespoň pár oborů.

 

Vysoké školné může odradit
Velkou překážkou pro některé zájemce o studium na zahraničních školách zůstává vysoké školné. To tady totiž není za hubičku. Držitelé titulů MBA a BBA ale mají na trhu práce velkou konkurenční výhodu. Jejich titul indikuje, že jsou jazykově vybavení a díky západnímu pojetí studia už mají pracovní zkušenosti. Na trhu práce patří k nejžádanějším, s velkým potenciálem pro zahraniční firmy.

 

Placení školného ale rozhodně není zárukou toho, že člověk dostuduje! To, na co spoléhají studenti českých vysokých škol, na zahraniční pobočce rozhodně neplatí. Na universitě UNYP vyžadují po celou dobu studia určitý průměr. Kdo poleví, končí. Na druhou stranu – škola má téměř stoprocentní úspěšnost uplatnění absolventů. A o tom si mohou nechat některé humanitní obory v česku jen zdát.

 

Studenti jsou ze všech koutů světa, získané kontakty pak můžete v budoucnu ještě mockrát využít.
Studenti jsou ze všech koutů světa, získané kontakty pak můžete v budoucnu ještě mockrát využít.

 

 

Které obory je možné studovat v angličtině?
Zahraniční university poměrně pružně reagují na poptávku na trhu a otvírají bakalářské a magisterské obory, o jejichž absolventy bude po dostudování zájem. Co je tedy možné aktuálně studovat kompletně v angličtině?

 

Business Administration
Studijní obor je obvykle čtyřletý a má za cíl připravit na kariéru v obchodu. Studium je vedeno značně prakticky a zakončeno získáním titulu BBA (Bachelor of Business Administration), potém je možné pokračovat v magisterském studiu.

 

Psychologie
Psychologie patří obecně k velmi žádaným oborům i na veřejných VŠ. Její studium na zahraničních universitách je na rozdíl od českých universit zaměřeno více prakticky s důrazem na nejaktuálnější směry a trendy. Během studia je možné zaměřit se na konkrétní oblast.

 

Komunikace a masmédia
Právě v této oblasti se více než kde jinde vyplatí ovládat dokonale cizí jazyk. Absolventi se uplatní jako profesionální mluvčí, pracovníci v reklamě nebo mediální odborníci.

 

Mezinárodní ekonomické vztahy
Obor, který kombinuje politologické vědy s ekonomií a mezinárodními vztahy. Výuka má za hlavní cíl připravit studenty na diplomatickou dráhu, popřípadě jim dát pevné základy pro kariéru v nadnárodní firmě.

 

Anglický jazyk a literatura
Dokonalá znalost světové literatury, plynulá angličtina a schopnost napsat v anglickém jazyce všechny typy textů – od reklamních po umělecké kritiky – to jsou hlavní cíle tohoto vysokoškolského oboru, který kromě veřejných škol nabízí kompletně v angličtině i zahraniční pobočky universit.

 

 

Lucie Štěrbová & UNYP

 


Napsat komentář