JsmeMarketing – praxe marketingu na sociálních sítích pro studenty


Pod záštitou Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci vzniká projekt, který má změnit pohled studentů na fungování sociálních sítí. JsmeMarketing bude zájemcům ukazovat, jak jeden z největších trendů dneška využít.

 

 

[ad#obsah]

 

Pod záštitou Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci vzniká projekt, který má změnit pohled studentů na fungování sociálních sítí. „O běžné konzumaci a využívání Facebooku, Twitteru a jim podobných sítí k čistě osobním účelům toho studenti vědí velmi mnoho,“ vysvětluje zakládající člen projektu JsmeMarketing Jindřich Fáborský: „Jen málokdo z nich ale tuší potenciál těchto sítí v marketingové komunikaci, ať už jde o propagaci sebe sama nebo projektů, firem či produktů.“ JsmeMarketing proto bude zájemcům ukazovat, jak v tomto ohledu jeden z největších trendů dneška využít.

 

Hlavním cílem JsmeMarketingu je podporovat praktické vzdělání studentů a nabídnout zajímavou mimoškolní aktivitu zaměřenou na aktuální potřeby pracovního trhu. „Není tajemstvím, že vysoké školy na vývoj pracovního trhu reagují velmi ospale,“ upřesňuje Fáborský a dodává: „Studenti jsou středem našeho zájmu, ale vítáme všechny zájemce o sociální sítě a moderní marketing, pokud nám to kapacita dovolí.

 

Záštitu nad projektem převzal ředitel Vědeckotechnického parku UP v Olomouci Jiří Herinek: „Velice nás zaujal jednak inovativní přístup k výuce postavený na know how expertů z oboru, jednak samotný fakt, že se JsmeMarketing nezaměřuje na přílišné teoretizování a studentům ukazuje, jak běžně chodí praxe, a dává jim přesné postupy.

 

Tři formáty a jeden unikát
JsmeMarketing je tvořen třemi formáty, druhý z nich je pak v českém prostředí zcela unikátní:

 

Professional Lectures
Přednášky expertů z oboru internetového marketingu od lidí, kteří nabízejí posluchačům skutečnou přidanou hodnotu. Hlavními tématy přednášek jsou sociální média, SEO, webová analytika, PPC reklamy, internetový marketing obecně atd. Přednášky budou nabídnuty zdarma internetové komunitě ve formátu livebloggingu či videonahrávek.

 

S.M.S. Workshop
Jedna místnost, jeden mentor, předem známé zadání a 16 účastníků rozdělených do 4 skupin po 4. K dispozici jsou 4 hodiny času a úkol: Vytvořit základní strategii prezentace firmy, značky nebo projektu na sociálních sítích. Zaměření strategie je v rukou jednotlivých skupin, mentor poskytuje know how cílené na efektivitu jednotlivých kroků: Propojení sociálních sítí, formy a motivy komunikace, komunikační plán, identifikaci a vyhledání cílové skupiny na sociálních sítích, návrh speciálních akcí apod. Účastníci dostávají předem spolu se zadáním i studijní materiál a případovou studii již realizovaného případu. Z S.M.S. Workshopu nakonec vznikne jeden výstup, který bude prezentován dané společnosti a internetové veřejnosti zdarma. Vznikne tak mimo jiné zajímavý zdroj inspirace.

 

Informal marketing
Neformální setkání lidí okolo JsmeMarketingu a dalších zájemců o marketing, sociální sítě, podnikání apod.

 

 

JsmeMarketing je projekt vznikající při Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho cílem je podpora praktického vzdělávání studentů v oblasti marketingu na sociálních sítích. Projekt inovativní formou výuky studentům představí nové a efektivní možnosti komunikace a studenti na následných workshopech poskytnuté know how aplikují – vytvoří funkční kampaně na sociálních sítích. Tvůrcem projektu je Jindřich Fáborský, záštitu nad projektem převzal ředitel Vědeckotechnického parku UPOL Jiří Herinek.
Více informací je možné nalézt na www.jsmemarketing.cz

 

 

Roman Hřebecký

 


Napsat komentář