Jen 10 % vedoucích zaměstnanců podle Gallupova institutu ovládá adekvátní dovednosti. Vhodným řešením je MBA studium


Gallupův institut již přes 20 let sleduje kvalitu manažerů a její dopad na firmy. Podle jeho zjištění ovládá všechny žádoucí dovednosti jen 10 % zaměstnanců na vedoucích pozicích. Důvodem jsou vysoké požadavky na manažery. Kvalitní vedoucí pracovník by měl mít široký přehled o oboru i inovacích a umět efektivně vést tým. Jedním ze způsobů kontinuálního osobního rozvoje manažerů je studium MBA.

 


[ad#obsah]

 

Správný manažer zvládá širokou škálu problémových situací. Úroveň jeho dovedností je úzce spjatá s neustálým osobním rozvojem. „Jedním z klíčových faktorů, které mají kladný vliv na činnosti vedoucích pracovníků a následnou úspěšnost firem, je celoživotní vzdělávání manažerů. Jen tak mohou mít klíčoví pracovníci aktuální znalosti k úspěšnému zvládání každodenních povinností. Nejlepším způsobem, jak získat efektivního manažera s velmi dobrým přehledem, je podpořit ho při MBA nebo LLM studiu. Velkou výhodou je časová nenáročnost a online studium,“ uvádí Štěpán Mika, ředitel vzdělávacího institutu CEMI, který se zaměřuje na obě uvedené formy studia.

 

Mnoho začínajících manažerů se obává, co jim jejich řídicí pozice přinese. Zahraniční web Bussinessnewsdaily.com ve spolupráci s odborníky na řízení a HR zpracoval základní vlastnosti, kterými by měl disponovat každý manažer.

 

1. Komunikace
Komunikační dovednosti manažera jsou jednou ze stěžejních oblastí, které je třeba věnovat pozornost. Se svým okolím byste měli komunikovat stručně, ale jasně a srozumitelně. Není nic horšího než zadávat nejasné cíle a nesmyslné příkazy. Pokud vám podřízení neporozumí, nebudou svou práci odvádět efektivně. Koncem roku 2016 si nechal Klub mladých manažerů České manažerské asociace zpracovat u agentury IPSOS průzkum, ve kterém studenti popsali dobrého manažera. Ten by měl být především komunikativní, zodpovědný, spolehlivý a schopný koordinovat práci.

 

2. Motivace
V dnešní době se klade velký důraz na správné rozdělení práce, které jde ruku v ruce s adekvátním finančním ohodnocením a dalšími benefity. Přemýšlejte tedy o tom, co vaše podřízené povede k perfektními odvádění jejich práce a motivujte je k tomuto výsledku.

 

3. Vzdělávání
V průběhu vysokoškolského studia člověk získává základní manažerské dovednosti a znalosti. Na jejich další rozvoj se poté soustředí například MBA studium, které většinou nenavazuje ihned na vysokoškolské studium, ale vyhledávají ho zejména lidé, kteří již mají několikaletou manažerskou praxi. „Vzdělávání je u manažerů celoživotní proces. V dnešní dynamické době a rychle se měnící společnosti k němu ani jiným způsobem přistupovat nelze. Úspěšnými se stanou pouze ti, jež budou otevření novým skutečnostem a myšlenkám a budou neustále vyhledávat příležitosti k růstu a rozvoji,“ říká ředitel vzdělávacího institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

 

4. Organizace
Organizačními schopnostmi se rozumí především smysluplné naplánování svého času. Dalším důležitým bodem je jasné nastavení priorit a cílů. Od organizačních schopností manažera se ve finále odvíjí plnění povinností každého jednotlivého pracovníka, ze kterých vyplývají celkové výsledky celé firmy.

 

5. Autorita
V žebříčku důležitosti zabírá autorita jedno z předních míst. Pokud jí manažer před svými podřízenými neoplývá, jen velmi těžce si bude ve svém týmu zřizovat pořádek. Respekt, úcta, ale i spravedlivost, zdravé sebevědomí a umění dělat potřebné kompromisy jsou alfou a omegou každé manažerské činnosti.

 

Renáta Hrabáková


Napsat komentář