Jeden svět na školách vyhlašuje 2. ročník Ceny Příběhů bezpráví, studenti budou hledat hrdiny z období komunismu


Jeden svět na školách vyhlašuje 2. ročník Ceny Příběhů bezpráví. Od začátku školního roku až do 11. října 2010 mají mladí lidé možnost ve svém okolí aktivně vyhledávat známé i neznámé osobnosti, které projevily v období komunistického režimu mimořádnou odvahu a za své činy si zaslouží ocenění.

 


[ad#obsah]

 

Nominace jsou přijímány od všech studentů ve věku 15–20 let a o výběru laureátů rozhodne rovněž studentská porota. Vyhlášení ceny se uskuteční na slavnostním zahájení 6. ročníku Příběhů bezpráví dne 1. listopadu 2010 v Kině Světozor v Praze za přítomnosti studentů vítězných nominací, oceněných i významných osobností českého kulturního a veřejného života. Letošní ročník je věnován památce pana Ivana Medka.

 

Studenti budou hledat hrdiny z období komunismu
Cena Příběhů bezpráví je vyhlašována společností Člověk v tísni od r. 2009 a představuje jednu z řady aktivit, kterými se program Jeden svět na školách snaží vyvolat zájem mladých lidí o nedávnou minulost. „Cena je výjimečná tím, že nominace předkládají studenti a také o laureátech rozhoduje studentská porota. Ať již budou mladí lidé pátrat individuálně, společně se svými vrstevníky, anebo s pomocí pedagogů, za vlastním hledáním bude vždy stát poznávání širších historických souvislostí a objevování osobností, které si zaslouží naši pozornost a úctu,“ řekl ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota.

 

V rámci prvního ročníku byli tříčlennou studentskou porotou oceněni televizní moderátorka a signatářka Charty 77 paní Kamila Moučková a in memoriam soukromý zemědělec pan Jan Moravec a příslušník RAF, 313. čs. stíhací perutě plk. Stanislav Rejthar. Pro pamětníky a jejich rodinné příslušníky představuje Cena Příběhů bezpráví nejen opětovnou připomínku odvážných postojů a činů v době nesvobody, ale mnohdy i jediné poděkování, které za záslužnou činnost obdrželi. „Bylo to jediné ocenění, které můj perzekuovaný otec po listopadu 1989 obdržel. Mám radost, že se díky slavnostnímu večeru mohlo hrdinství zahraničních letců RAF znovu připomenout,“ připomněla dcera Stanislava Rejthara, Olga Bezděková.

 

Sami studenti pak vyzdvihují možnost poznání zajímavých osobností československé poválečné historie, osobní předání ocenění i setkání s pamětníky. „Měla jsem možnost seznámit se s osudy lidí, o nichž bych se jinak nikdy nedozvěděla. Společným předáním ceny jsme pomohli ukázat alespoň na některé výjimečné osudy lidí, i když ve dvou případech tomu bohužel bylo in memoriam. Účast v porotě, setkání s laureáty, nebo jejich příbuznými, pro mě byla velká čest,“ uzavřela členka studentské poroty z OA Kollárova, Praha 5 Alžběta Střelbová.

 

Více informací o ceně naleznete zde: www.pribehybezpravi.cz/cena.

 

 

O programu Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie. Mnohaleté zkušenosti programu ukazují, že právě audiovizuální materiály mají mimořádný potenciál k oslovení žáků základních a středních škol. Výukové sady programu využívají pedagogové na více než 2800 základních a středních školách v ČR. Program se již několik let realizuje i v zahraničí (na Slovensku, v Polsku, Estonsku, Rumunsku, Švédsku, Německu, Libanonu aj.). Více informací o programu naleznete zde: www.jedensvetnaskolach.cz.

 

 

O projektu Příběhy bezpráví

Projekt Příběhy bezpráví zahrnuje řadu aktivit vztahujících se k tématice moderních československých dějin. Školám projekt nabízí dokumentární a hrané filmy a další doprovodné metodické materiály vhodné k výuce dějepisu. V průběhu listopadu se každoročně na stovkách škol v celé republice konají filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. V rámci projektu se dále konají studentské literární soutěže, semináře pro pedagogy, výstavy pro veřejnost a jsou vydávány publikace o období komunistického Československa. Od roku 2009 je udělována Cena Příběhů bezpráví. Projekt je doporučen v Metodickém pokynu MŠMT k výuce dějin 20. století. Více informací naleznete zde: www.pribehybezpravi.cz.

 


Napsat komentář