Jazykové kurzy o prázdninách? Možností je stále celá řada


Léto je v plném proudu a i přesto spousta lidí usedá do školních lavic a dohání, co přes rok zameškali, na co neměli čas, nebo si jen udržují znalosti jazyků na určité úrovni.
Možností, jak pilovat cizí jazyky ještě do konce prázdnin je celá řada, v článku najdete jejich stručný souhrn.

 

 

[ad#obsah]

 

I když jsou prázdniny v plném proudu, rozhodně to neznamená, že by se nevratně zavřely dveře jednotlivých škol a zájemci o vzdělání přišli v letních měsících zkrátka. Drtivá většina prázdninových studií se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí. „Podobné kurzy nejen pro naše studenty, ale také pro veřejnost, připravujeme pravidelně,“ vysvětluje kvestor pražské Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky Radek Řechka. „I když je konkurence v podobě dalších škol, nebo lákavých studijních pobytů výrazná, sledujeme vzrůstající zájem o naše kurzy. Velká část z nich se rekrutuje z řad našich současných i budoucích studentů.
Možností, jak si v létě doplnit jazykové vzdělání, je celá řada. Ne všechny jsou ale vhodné pro každého. Jednoduchý přehled Vám ukáže, jak se v nich zorientovat a vybrat si dle vlastních potřeb.

 

Docházkové kurzy:
Patří mezi nejoblíbenější jazykové kurzy u nás. Bývají zpravidla dlouhodobé (půl roku a více) a v drtivé většině případů probíhají na jazykových školách během školního roku. V létě jsou pak doplňovány kurzy zaměřenými na překlenutí dlouhé prázdninové pauzy a prohlubování komunikačních dovedností. Příkladem takových jsou právě ty na VŠMIE.

 

Firemní kurzy:
Bývají celoroční a jsou vždy zaměřeny na aktuální potřeby v jednotlivých firmách. „To co probíráme u nás v agentuře, je striktně zaměřeno na potřeby PR a mediálního světa,“ vysvětluje Martin Čepička z agentury Bílý Medvěd. „Celoročně řešíme především problematiku tendrů a manažerskou slovní zásobu a na prázdniny rozhodně ohled nebereme.

 

Kurzy individuální:
Zaměřují se na potřeby jednotlivce a vycházejí ze všech kurzů, snad s výjimkou zahraničních pobytů, nejdráž. Odměnou za vynaložené prostředky jsou ale lektoři, kteří se studentovi intenzivně věnují po celou dobu výuky. Výuka tohoto charakteru totiž klade na obě strany (student i vyučující) velké nároky, výsledky ale bývají skvělé.

 

Jazykové pobyty v zahraničí
Patří tradičně mezi jedny z nejoblíbenějších, protože se díky nim zájemce o znalost cizího jazyka podívá do různých destinací. „Minulý rok jsem byl tři týdny na Maltě,“ popisuje v té době čerstvě vystudovaný Tomáš Fridrich. „Měl jsem nastoupit do práce, kde byla nutná velmi dobrá úroveň angličtiny, tak jsem nechtěl nechat nic náhodě. Prostředí i výuka byla skvělá, na druhou stranu bych ale propříště asi volil nějaký tuzemský kurz. Těch lákadel, která člověka v cizí zemi plné sluníčka rozptylují, bylo často až až.

 

Ať už jste si zvolili, případně ještě zvolíte na toto léto jakýkoli kurz nebo program, budete se potýkat s velmi širokou nabídkou, ze které nebude snadné si vybrat. Radek Řechka proto v tomto kontextu přichází s jednoduchou radou: „Ideální je dát na doporučení přátel nebo známých, případně se zaměřit na výsledky celé školy – úspěch studentů u státních jazykových zkoušek, nebo certifikátů. Případně je vhodné zaměřit se, jako v případě volby VŠMIE, na úspěšnost absolventů při hledání zaměstnání. Jedná se o objektivní skutečnost, která toho o úrovni školy i jejích dílčích projektech prozradí dostatečné množství.

 

 

Roman Hřebecký

 

VŠMIE (Praha, Sokolov, Kladno, Karlovy Vary)
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola vydaný Ministerstvem školství obdržela 29. 1. 2002. VŠMIE má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management s prezenční i kombinovanou formou studia v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika a akreditovaný bakalářský studijní program Právní specializace s prezenční formou studia v oborech Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Od akademického roku 2009/2010 otevřela VŠMIE i kombinovanou formu studijního programu Právní specializace. Na začátku roku 2011 se VŠMIE rozšířila o Středočeský vysokoškolský institut, čímž došlo k rozšíření nabídky oborů a nárůstu počtu měst, kde VŠMIE působí.

 


Napsat komentář