Jak studovat dále i bez maturity a mít statut studenta


Většina druhých kol přijímacích řízení na vysoké školy probíhá v době, kdy ještě neproběhly opravné termíny maturit. Jdete-li na opravný termín „maturity“, znamená to pak pro vás ztrátu statutu studenta a rok zbytečného čekání na pokračování ve studiu. Anebo – můžete jít do nultého ročníku vysoké školy se všemi výhodami.

 


[ad#obsah]

 

Co to znamená? Jste-li vycházející středoškolák a chcete jít na vysokou školu, můžete být zdánlivě v pasti. Vysoké školy vás nepřijmou, pokud maturitní vysvědčení ještě nemáte, ostatní školy vám nepřidělí statut studenta. Nikdo zkrátka nečeká. Tento statut studenta je přitom důležitý pro to, aby za vás jako studenta platil pojištění, především to zdravotní, nadále stát. Řešení však existuje.

 

Pokud už není šance se dostat na vysokou školu, je velkou výhodou nultý ročník VŠ. Je to výborné pomaturitní studium, zkrátka přípravka nejen na zkoušky, ale i první ročník na VŠ, jelikož v řadě případů tam školní učitelé vysokých škol. Jak se tam ale dostat, když maturitní vysvědčení budete mít až v říjnu?

 

„Studentům, kteří opravné termíny maturit stihnou až v září či říjnu, pravidelně umožňujeme odevzdat maturitní vysvědčení až v říjnu, není tak problém získat statut studenta,“ řekl Ing. Martin Vaněk, ředitel školy AZ smart s.r.o., která vyučuje v Praze a Ostravě.

 

Řešení však prý existuje i pro studenty, kteří státní maturity letos nezvládnou vůbec. Studenti pak v nultém ročníku na VŠ mohou pokračovat rovněž, jsou však vyjmuti ze statutu studenta a možnosti studovat třeba cizí jazyk. Platby pojištění, které na jeden rok nebude hradit stát, pak se dají řešit se školou individuálně, například pomocí sjednaných brigád. Rovněž s ubytováním v Praze může AZ smart pomoci.

 

V čem všem je možné se rok před vysokou školou vzdělávat? Jak jsme zjistili, vzdělávací centrum AZ smart pro akademický rok 2013/2014 zahájilo zápisy do nultých ročníků, na denní bázi i do sobotních kurzů, v oborech Práva a historie státu, Ekonomie a managementu, Psychologie a ZSV nebo Přípravy na lékařské fakulty.

 

Nultý ročník bývá zpravidla ta nejintenzivnější možná příprava ke studiu prestižních oborů vysokých škol, celoroční celotýdenní výuka v Praze, s možností získání závěrečného Certifikátu – Osvědčení o absolvování kurzu s kvalifikační doložkou.

 

Aleš Kacl


Napsat komentář