Hlasování vysokoškoláků o Fakultu Roku 2012


Česká studentská unie (ČeSU): Studenti na vysokých školách hlasují o nejlepší fakultu roku. Zájem studentů je obrovský. Již hlasovalo více než 8 000 studentů. Některé školy se ale bojí dostat od studentů zpětnou vazbu.

 


[ad#obsah]

 

Česká studentská unie (ČeSU), největší síť studentských organizací v České republice, je v polovině hlasování o Fakultu Roku 2012. Projekt má poskytnout školám zpětnou vazbu od studentů. Hodnocení fakulty z pohledu studenta je i pro středoškoláky mnohem důležitější, než publikační činnost akademických pracovníků.

 

Smyslem projektu je sestavit žebříčky fakult a soukromých vysokých škol z pohledu studenta a srovnat je s ostatními školami a fakultami v České republice. Pohled studenta je podle mínění studentů zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů.

 

Impulsem k realizaci projektu Fakulta Roku 2012 pro nás, studenty vysokých škol, byly žebříčky celostátních českých médií, které srovnávají různé fakulty vysokých škol v ČR podle různých kritérií. Pohled studenta jim chybí a tak ho dáváme my,“ vysvětluje důvody, proč projekt vznikl, Zuzana Věšínová, koordinátorka projektu.

 

Studenti hodnotí, jak jsou s fakultou či soukromou vysokou školou spokojení podle pěti kritérií:

Zda mají studenti na fakultě/škole zajímavé předměty.
Zda jsou vyučující schopni zajímavě vyložit látku.
Zda je škola/fakulta dostatečně prakticky do pracovního procesu.
Zda je na škole možnost realizace a zapojení se do studentských nápadů a projektů.
Jací jsou jejich spolužáci.

 

Posouzení kvality školy z pohledu studentů je i kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí vysokoškoláci, nyní studenti středních škol. Těm chceme projektem pomoci v jejich rozhodování, na jakou fakultu či školu se přihlásit,“ dodává Zuzana Věšínová.

 

Většina vysokých škol iniciativu studentů oceňuje. Souhlasí, že pohled studenta na fakultu je velmi důležitý. Některé školy se však bojí vůbec zpětnou vazbu dostat. Proto se nechtějí účasnit a nesouhlasí se zapojením. Naopak studenti těchto škol chtějí zpětnou vazbu dát a tyto fakulty sami přihlašují.

 

Hlasování probíhá prostřednictvím sociální sítě Facebook. Aktuální žebříčky jsou k dispozici na www.FakultaRoku.cz.

 

 

Jiří Kohout

 


Napsat komentář