GeoKačer 2012 –moderní geografická soutěž promládež


Občanské sdružení Buď Geo… zahajuje pátý ročník soutěže GeoKačer, která je určena pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol Olomouckého okresu a blízkého okolí. Během čtyř měsíců budou účastníci soutěžit v tzv. geohrách, které využívají možností mobilních (geo)technologií.

 


[ad#obsah]

 

Mezi tyto geohry se řadí zábavné aktivity za použití GPS navigace čimap na web. Konkrétně se jedná o geocaching (hledání ukrytých pokladů pomocí GPS navigace), shutterspot (hledání místa pořízení fotografie) a map attack (virtuální dobyvatelská hra v reálném prostoru). Mimo to budou účastníci plnit doplňkové soutěže zaměřené na geografii, historii, ochranu životního prostředí, pohyb, ale i tvůrčí činnost. Dále proběhnou tři setkání účastníků s různou tematikou (např. noční setkání) a další aktivity, za které soutěžící postupně získávají body. V červnu bude slavnostní vyhlášení vítězů s předáním hodnotných cen. Součástí projektu jsou i přednášky na jednotlivých školách nejen o soutěži, ale také o využití moderních technologií ve výuce zeměpisu. Tyto metody zahrnují základy geoinformatiky či digitální kartografie.

Zájemci se mohou přihlašovat v týmech o počtu 1-4 osoby na stránkách www.budgeo.cz/geokacer/ již nyní. Soutěž začíná v první polovině března. Vítězný týmzíská hodnotné ceny, kdy bylo minulý rok nachystáno na 650 cen přibližně pro 200 soutěžících.

 

Informace o Buď Geo… o.s.
Buď Geo… je nezisková organizace sdružující zájemce o geografii, geoinformatiku, kartografii a další geovědy již od roku 2007. Cílem je podporovat rozvoj geoinformačních technologií a jejich následného využití během výuky na základních, středních a vysokých školách. Buď Geo… o.s. si klade za cíl zvyšovat geoinformatickou gramotnost na všech úrovních. V minulých letech sdružení uspořádalo soutěž GeoKačer 2008, 2009, 2010 a 2011, několik geografických seminářů pro středoškolské pedagogy a ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky UP Olomouc uspořádalo projekt Buď Geo…Vysočina. Pravidelně se podílí na osvětových akcích GIS Day, Přírodovědný jarmark, Majáles UP, Akademických dnech UP, aj. Více informací na www.budgeo.cz

 

Informace o Geocachingu
Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra, která spočívá v hledání neznámých míst s ukrytou schránkou, které se v angličtině říká cache. Na internetu jsou zveřejněny její souřadnice a různé doplňující informace. Soutěžící potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do ní vloží něco svého. Po návratu svůj nález či neúspěch zapíší na speciální internetové schránce. Více informaci na http://geowiki.hidden.cz/wiki/Hlavní_strana.

 

Informace o Shutterspotu
Shutterspot je hra, kdy jednotliví účastníci fotografují různá místa či objekty pro ostatní hráče, kteří pak mají za úkol najít a zaměřitmísto, odkud fotograf snímek pořídil (tzv. shutterspot). Záleží tedy na nápaditosti fotografa a důvtipu ostatních hráčů, kteří se snaží dostat na to samé místo jako autor fotografie. Více na http://www.gpsgames.org/.

 

Informace o Map Attack
Map Attack je hra v reálném čase pro dva soutěžní týmy, kdy je před odstartování hry vygenerováno libovolné množství virtuálních bodů v městském prostoru či okolní krajině. V časovém rozmezí pak členové týmů procházejí těmito body a zabírají tak území svým soupeřům. Více na http://mapattack.org. V soutěži GeoKačer 2012 bude tato aktivita modifikována tak, aby vyhovovala soutěžícím ve více týmech.

 

 

Jiří Pánek

 


Napsat komentář