Fulbrightova komise vyhlásila výběrové řízení na stipendia pro studium nebo studentský výzkum v USA


Komise J. W. Fulbrighta, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny mezi ČR a USA, vyhlašuje výběrové řízení do svého programu stipendií umožňujícího českým studentům a absolventům vysokých škol studovat v postgraduálních programech na amerických univerzitách nebo tam provádět výzkum, např. pro účely dizertační práce.

 


[ad#obsah]

 

Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, zdravotní pojištění, zpáteční letenku a případně i školné do výše 15 tisíc dolarů. Uchazeči usilující o pobyty na rok 2016-17 musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení do 1. září 2015.
„Studenti, kteří jak svou dosavadní kvalitní akademickou a odbornou prací, tak i předloženým záměrem dokážou, že námi přidělená finanční podpora bude dobrou investicí, mají velmi slušné šance stipendium získat a do USA odjet,“ komentuje výběr kandidátů ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

 

Cílem pobytu v USA je nejčastěji samostatná práce na vlastním výzkumném projektu, ovšem stipendium lze využít také pro první rok studia v magisterském nebo doktorském stupni, a to ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a programu MBA.

 

Základními předpoklady jsou české občanství a trvalý pobyt v ČR, dobré studijní výsledky z dosavadního studia a výborná znalost angličtiny. Ta se dokládá bodovým skóre z americké jazykové zkoušky TOEFL, která by měla být složena ideálně do konce července tohoto roku tak, aby v době uzávěrky již Komise měla výsledek k dispozici.

 

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu a požadavků najdete na www.fulbright.cz v sekci Stipendia.

 

Zájemci o stipendium se v případě jakýchkoliv dotazů mohou obracet na programovou referentku Andreu Semancovou na telefon 222 718 452 nebo e-mail semancova@fulbright.cz.
Osobní příběhy některých českých stipendistů zapojených do Fulbrightova programu lze aktuálně vidět v dokumentárním cyklu České televize JEDEN ROK S FULBRIGHTEM, který ČT2 vysílá pravidelně v neděli v 18.15 hodin.

 

 

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v USA v rámci oficiální informační sitě EducationUSA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

 

Jakub Tesar


Napsat komentář