Fulbrightova komise otevře novou kancelář v centru Prahy


Fulbrightova komise při příležitosti 20. výročí otevře novou kancelář v centru Prahy.
Na základě mezivládní dohody vyjelo v uplynulých 20 letech díky Fulbrightovu stipendiu téměř 700 českých studentů, vědců, vysokoškolských a středoškolských učitelů do USA.

 

 

[ad#obsah]

 

Komise J. Williama Fulbrighta, příspěvková organizace Ministerstva školsví spolufinancovaná vládou USA, slaví v letošním roce 20. výročí svého založení. Ve čtvrtek ve 14 hodin Komise slavnostně otevírá svoji novou kancelář v Karmelitské 17 v Praze 1 za účasti zástupců MŠMT a amerického velvyslanectví, od 15 hodin bude nově otevřená kancelář přístupná veřejnosti.

 

Na základě mezivládní dohody vyjelo v uplynulých 20 letech díky Fulbrightovu stipendiu téměř 700 českých studentů, vědců, vysokoškolských a středoškolských učitelů do USA. Současně více než 550 jejich amerických kolegů pobývalo na českých středních a vysokých školách a ve vědeckých ústavech. V prostorách Komise je také poradenské centrum o studiu v USA, které pořádá semináře, individuální konzultace pro české zájemce a provozuje i knihovnu základních materiálů souvisejících se studiem.

 

Do rozpočtu organizace přispívá již dvacet let jednou třetinou český stát, americká vláda poté dvěma třetinami. Fulbrightovu komisi řídí česko-americká správní rada. Českou část správní rady jmenuje ministr školství, americkou velvyslanec USA v České republice, oba jsou také čestnými spolupředsedy správní rady. Díky novým prostorám, které MŠMT nabídlo pro sídlo Fulbrightovy komise, dojde v budoucích letech k výrazné úspoře nákladů na provoz Komise a tedy i ke zvýšení počtu stipendistů, kteří se programu akademických výměn zúčastní.

 

Podrobnější informace o Komisi a jejích programech na www.fulbright.cz.

 


Napsat komentář