Fulbrightova komise nabízí vládní stipendium pro studijní nebo výzkumné pobyty v USA


Komise J. Williama Fulbrighta vyhlašuje nové kolo výběrů do programu stipendií pro postgraduální studium a výzkum v USA se začátkem pobytu od podzimu 2015. Vládní stipendia Fulbrightova programu jsou určena studentům a absolventům vysokých škol, kteří do 1. září 2014 získají již alespoň bakalářský titul.

 


[ad#obsah]

 

Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, základní zdravotní pojištění, zpáteční letenku a případně i školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů. Zájemci musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení jako např. doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů do uzávěrky 1. září 2014.

 

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie „degree“) nebo pouze jednoroční hostování (kategorie „non-degree“). Nejobvyklejší je kategorie „visiting research student“ určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí žadatel k přihlášce přiložit také již pozvání z instituce v USA.

 

„Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem osmi studentů a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně třicet kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

 

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

 

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů – jazykové zkoušky TOEFL iBT s minimálním skóre 80 a případně také test studijních předpokladů GRE. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení zkoušek nějakou dobu trvá, měli by zájemci tyto testy skládat do konce července 2014.

 

Detailní informace včetně online přihlášky a podrobného popisu programu i požadavků najdete v sekci STIPENDIA na www.fulbright.cz.

 

Komise J. Williama Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní a grantové programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby zájemcům o studium a výzkum v USA, včetně informací o amerických standardizovaných jazykových a přijímacích testech jako je TOEFL, GMAT a GRE. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

 

Andrea Semancová


Napsat komentář