Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) = dobrovolný sociální rok


Nedávno jsme uveřejnili dopis jedné dobrovolnice z Německa. Pokud vás otázka dobrovolnictví zaujala, přinášíme podrobnější informace o této problematice.

 

 

 


[ad#obsah]

 

Jednoduše by se dalo říct, že je to rok sociální práce „na zkoušku“. Rok, který věnuješ nejenom sám sobě, ale i ostatním. Rok tvého života, během něhož získáš čas k zamyšlení, nový pohled na svět, trochu odstupu od sebe samého,….Rok, během něhož si můžeš utvořit představu, co znamená práce v sociální oblasti.

 

FSJ může být jednou z možností, jak můžeš efektivně využít případné časové mezery po ukončení studia na střední škole a před začátkem studia na vysoké škole či nástupem do zaměstnání (při studiu medicíny nebo sociálních prací). Pokud nejsi spokojený se svým dosavadním zaměstnáním, může ti FSJ pomoct při hledání nové profesní orientace.

 

FSJ nabízí ale víc než jenom pomoc při volbě povolání. Prostřednictvím práce s jinými lidmi poznáš svoje schopnosti v sociální oblasti, poznáš svoje silná místa a svoje slabiny a nasbíráš cenné životní zkušenosti. FSJ tak může být krokem k tvému osamostatnění se – mnoho mladých lidí stráví tento rok v jiném městě, jiném kraji nebo dokonce jiné zemi.¨
FSJ je pro všechny mladé lidi, kteří chtějí smysluplně utvářet svůj život.

 

Tento sociální rok zprostředkovává organizace Paritätische Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern (= Rovnoprávný blahobytný spolek, Bavorský zemský spolek).

 

FSJ se skládá ze dvou oblastí: První z nich je vlastní práce v daném sociálním zařízení, druhou jsou pak doprovodné semináře.

 

Práce v sociálních zařízení

Je možné ji vykonávat v následujících oblastech pod vedením odborných pracovníků:
– Mateřské školy a jesle
– Nemocnice
– Zařízení pro postižené
– Domovy důchodců

 

Pracovní doba činí 38,5 hodiny za týden. Ve většině zařízení se pracuje na směny. Dobrovolníci v případě potřeby pracují o víkendech.

 

Semináře
Jsou doprovodnou součástí FSJ a počítají se jako pracovní doba.
– úvodní semináře – seznámení se s pracovními podmínkami a probírají se zde možné problémy na pracovištích
– následující semináře – rozhovory o nabytých zkušenostech a řeší se případné problémy.
– diskuse k nejrůznějším tématům – kulturní, společenské, politické, pedagogické,….
– filmová či divadelní představení, výstavy
– poznávací cesty a exkurze
– závěrečný seminář – vyhodnocení získaných zkušeností, úspěchy a neúspěchy, dojmy

 

Celým dobrovolným sociálním rokem provází účastníky pedagogický pracovník, který je jejich rádcem a spojencem při řešení případných problémů či osobních konfliktů na pracovišti, kam chodí účastníky i navštěvovat. Plánuje jednotlivé semináře a pomáhá při jejich vytváření.

 

Očekávání od účastníků FSJ
Především sociální angažovanost, citlivost, trpělivost, toleranci, otevřenost, ale také spolehlivost a dochvilnost. Ochota konfrontovat se se sebou samým, s požadavky zaměstnavatele či pedagogického pracovníka.
Rozhodnutí absolventa FSJ je dobrovolné. Ale se započetím práce v rámci FSJ se zavazuje k tomu, že bude svědomitě a zodpovědně plnit svoje povinnosti.

 

Co vše za svoji práci v FSJ dostaneš?
– měsíční kapesné
– příspěvky na stravu
– ubytování
– uhrazení sociálního pojištění v plné výši (pojistné v nezaměstnanosti, nemocenské, důchodové), pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění
– 26 dní dovolené
– 25 dnů semináře
– průkaz FSJ
– osvědčení o absolvování FSJ
– pracovní vysvědčení

 

O FSJ se můžeš ucházet, pokud ti je minimálně 18 a maximálně 26 let

 

K žádosti o místo potřebuješ:
– německy vyplněnou žádost o místo v FSJ (na požádání ji dostaneš od pracovníků („Parität“)
– německy psaný životopis
– kopii závěrečného vysvědčení (německý překlad a notářsky ověřená kopie nejsou nutné!!!)
– 3 pasové fotografie

 

Adresa:
Der Paritätische
Freiwilliges Soziales Jahr
Landshuter Strasse 19
93047 Regensburg

Tel:0941 599388630
E-Mail: lisbeth.wagner@paritaet-bayern.de
www.fsj-bayern.org

 


Napsat komentář