Firmy i studenti se shodují: Pracovní stáže jsou nutností


Jsou mladí, mívají neotřelé nápady a často jiný pohled na věc. I to patří k důvodům, proč firmy čím dál více a čím dál intenzivněji navazují spolupráci se středními i vysokými školami. Navíc pro studenty je absolvovaná pracovní stáž velkým plusem do budoucna.

 


[ad#obsah]

 

Z průzkumu Národní agentury pro evropské vzdělávací projekty totiž vyplývá, že 54% firem zohledňuje při přijímání nových zaměstnanců absolvované pracovní stáže. 64 % zaměstnavatelů upřednostňuje stáž přímo v jejich firmě, 56 % akceptuje i stáže z jiných společností, obor však musí být stejný.

 

Zapojení studentů do praxe je výhodné jak pro zaměstnavatele, tak i pro studenty samotné. Ti si nejen vydělají peníze na úhradu životních nákladů, ale především získají důležité pracovní zkušenosti. Podíl studentů, kteří pracují, aby získali praxi, se podle výsledků výzkumu Eurostudent V, kterého se v letech 2012 – 2015 účastnilo 30 evropských států, pohyboval od maxima 74 % (Černá Hora) po minimum 24 % (Ukrajina), Česká republika byla s 68 % na osmém místě.

 

V získávání praxe studenty významně podporují i vzdělávací instituce. 87 % škol má zkušenosti s vysíláním studentů na pracovní stáže v rámci ČR i do zahraničí. „Studenti jsou pro nás velmi důležití. Po celý rok se snažíme být s nimi v kontaktu, ať už je to díky akcím, které pro ně uspořádáme, nebo se účastníme akcí, které pořádají vysoké školy, studentské organizace a kluby. Máme také navázanou roční spolupráci s některými vysokými školami. Například s VŠE, VŠFS, JČU, VŠE v Jindřichově Hradci, TU Liberec, ÚJEP, s IES a MATFYZem na Univerzitě Karlově,“ říká Renata Vápeníková, HR specialistka ČSOB.
Konzultace i treinee programy. Zájem je o vše Stáže, brigády, odborné přednášky a workshopy, ale také trainee programy pro studenty i absolventy nebo odborné konzultace bakalářských a diplomových prací. To vše firmy studentům nabízejí. A studenti o tyto možnosti mají zájem. Pracovat při studiu je v dnešní době běžné. Potvrzují to i výsledky výzkumu Eurostudent V. Získaná data ukazují, že ve více než polovině zemí pracuje alespoň 40 % studentů, kteří nežijí u rodičů, v další čtvrtině zemí to je dokonce více než 60 % (mezi nimi je i ČR s 67 %, na třetím místě za Irskem s 80 % a Nizozemskem se 75 %). Tyto údaje se však mezi jednotlivými zeměmi značně liší, na druhém konci jsou s méně než 25 % pracujících studentů Srbsko, Litva, Bosna a Hercegovina a Arménie.

 

Díky stážím a trainee programům získají studenti nejen praxi, ale i přehled, jak to ve firmě funguje. Například v ČSOB aktuálně spouštějí nový trainee program pro studenty po celé ČR. „Student bude v průběhu několika měsíců rotovat po útvarech, aby se lépe seznámil s bankou a až skončí školu tak bude vědět, kde by chtěl pracovat. Na konci programu získá certifikát a nabídku brigády nebo dle možností i juniorní pozici,“ popisuje Renata Vápeníková z ČSOB a dodává, že po celou dobu programu má student svého mentora, který mu bude pomáhat při zpracování odborného projektu. „Chceme, aby se studenti cítili součástí banky, jejího útvaru, a ne aby jen kopírovali papíry. Musí ve své práci vidět smysl.“ Pro absolventy má banka trainee programy v konkrétních útvarech. Například pro korporátní bankovnictví existuje program Foxes.

 

Zkušenosti k nezaplacení
Stáží ve stavební firmě si při škole prošla Martina Schejbalová z Lysé nad Labem. „Ve škole jsme měli povinné dvě měsíční praxe. Pomalu jsem se seznámila s chodem firmy, a když mi praxe skončila, nabídl mi zaměstnavatel, jestli nechci zůstat jako stážistka,“ popisuje. Než dokončila školu, tak celé tři roky ve stejné firmě pracovala na půl úvazek a v současnosti je nepostradatelnou součástí stavebního týmu. Takový postup je velmi výhodný i pro zaměstnavatele. Díky praxím a stážím mohou snadno získat nové zaměstnance bez počátečních vysokých finančních nákladů. Školní praxe a někdy i stáže totiž bývají neplacené.

 


Napsat komentář