Firmám chybí schopní šéfové. Poptávka v oblasti bankovnictví meziročně stoupla o 58%


Tuzemské firmy mají stále větší problémy při obsazování vedoucích pozic. Podle údajů společnosti Profesia převyšuje nabídka pozic vyššího i středního managementu počet podaných životopisů o 37 %. Největší problémy s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců mají společnosti z oblasti bankovnictví, financí, výroby a dopravy. Řešením může být rozvoj interních talentů nebo dodatečné vzdělávání manažerů.

 


[ad#obsah]

 

Problém nedostatku pracovníků se dle údajů společnosti Profesia týká jak vrcholových pozic, tak oblasti středního managementu. V případě nabídek zaměstnání ve vyšším managementu zaznamenal profesní portál v loňském roce téměř tisícovku inzerátů, počet podaných životopisů v této oblasti však nedosáhl ani osmi set kusů. Ještě větší problémy pak zaměstnavatelé řeší v oblasti středního managementu. Zde počet životopisů odpovídá pouze zhruba 60 % nabídek práce.

 

Odborníci se však shodují na tom, že problém není nedostatek uchazečů o místo, ale jejich nedostatečná kvalifikace pro vedoucí pozici. „I na manažerské pozice se nám zpravidla hlásí stovky uchazečů. Kombinaci schopností vést, umět svůj obor, myslet v číslech, rychle se učit a měnit ovšem mnoho kandidátů i na vysoké pozice nemá. I z tohoto důvodu vybereme z přihlášených uchazečů přibližně jenom 2 % těch nejlepších,“ řekla Iveta Volfová, HR ředitelkaze společnosti Alza.cz. Zásadní problém pak experti na vzdělávání manažerů vidí v nedostatku znalostí potřebných k řízení týmu. „Vrcholový manažer musí být nejen profesionálem ve svém oboru, ale také odborníkem na mezilidské vztahy a vedení lidí. Zatímco odborné znalosti získali uchazeči o zaměstnání na vysokých školách, dovednosti nutné pro vedení týmu jim často chybí,“ shrnul Martin Novák, ředitel BIBS – vysoké školy.

 

Největší problémy s nedostatkem zaměstnanců řeší dle společnosti Profesia zaměstnavatelé z oblasti výroby. Počet nabídek zaměstnání v loňském roce zde byl dokonce čtyřikrát vyšší než počet podaných životopisů. Problematická je též situace v logistice a dopravě nebo v oblasti obchodu. Zde Profesia v uplynulém roce registrovala o 20 tisíc nabídek více než životopisů. Největší meziroční nárůst poptávky poté analytici portálu zaznamenali v oblasti bankovnictví. V roce 2016 se počet nabídek zaměstnání v tomto oboru zvýšil o 58 %. Více než třetinový meziroční nárůst experti společnosti registrují u pozic z oblasti financí, ekonomiky a účetnictví.

 

Cestou, jak efektivně skloubit odborné znalosti s dovednostmi, které manažer potřebuje při práci s podřízenými, je dle odborníků především vzdělávání. Některé firmy vsázejí kvůli nedostatku kvalitních externích uchazečů na interní vzdělávání. K dispozici jsou rovněž dálkové studijní programy, které vzdělávají manažery například v oblasti strategického řízení. „Studium MBA nebo MSc může pomoci nezkušeným vedoucím pracovníkům, ale i jedincům, kteří se v oboru pohybují již dlouho a potřebují se dovzdělat v aktuálních trendech,“ vysvětlil Martin Novák. Vzdělávání se podle něj přitom netýká pouze zaměstnanců soukromých firem. „Také státní zaměstnanci musejí mít potřebné znalosti a dovednosti pro vedení týmu. Po loňských změnách zákona o veřejných zakázkách tak například roste zájem o Institut veřejného investování, jenž je určen pro řídící pracovníky z veřejné správy,“ dodal Novák.

 

Lenka Romportlová


Napsat komentář