FEKT VUT v Brně má nový vzdělávací komplex


Kampus Vysokého učení technického v Brně v areálu Pod Palackého vrchem byl doplněn o další komplex budov pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Dnes, tj. 20. 12. 2012, byl slavnostně otevřen nový vzdělávací komplex FEKT VUT v Brně bezprostředně navazující na již zprovozněné objekty fakulty v tomto areálu.

 


[ad#obsah]

 

Vybudování komplexu bylo finančně zabezpečeno sdružením finančních prostředků EU (v rámci strukturálních fondů EU) a VUT v Brně, které svými prostředky zabezpečovalo podíl ČR na financování této stavby. Celkové výdaje na stavbu činily 1,122 mld. Kč, (z toho 842, 8 mil. Kč prostředky EU a 279,2 mil. Kč. vlastní zdroje VUT v Brně).

 

„Už budova, kterou jsme otevřeli před dvěma lety na Technické 10 umožnila z velké míry sestěhovat většinu ústavů fakulty, z nichž některé sídlily na různých místech Brna, do kampusu Pod Palackého vrchem. Nový objekt na ulici Kolejní v kampusu VUT v Brně je jakýmsi završením všech etap této koncentrace výzkumných a výukových aktivit do důstojných prostor vzdělávacího komplexu, který zabezpečí kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia. Výhodou bude i přímá vazba na nová regionální výzkumná centra CVVOZE a SIX, na jejichž řešení se fakulta podílí a zejména na výzkumné centrum excelence CEITEC, které už dnes v kampusu Pod Palackého vrchem vyrůstá,“ uvedl rektor VUT v Brně Karel Rais.

Kampus Vysokého učení technického v Brně v areálu Pod Palackého vrchem byl doplněn o další komplex budov pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií.
Kampus Vysokého učení technického v Brně v areálu Pod Palackého vrchem byl doplněn o další komplex budov pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií.

 

V novém objektu FEKT VUT v Brně 29 302 m2 užitných ploch, z nichž 9 530 m2 bude sloužit jako laboratoře, 8 985 m2 pro výuku a 564 m2 připadlo na knihovny. Nové prostory bude využívat více než 4 200 studentů VUT. Celý komplex se skládá z několika dvou až sedmipodlažních částí a od již dokončeného objektu Technická 10 je oddělen parkovištěm a komunikací.

 

Architektonickou dominantou je kopule auly s keramickým pláštěm. Celkové rozměry objektu jsou cca 133 x 84 m. Na fasády byly použity moderní materiály, včetně zavěšených keramických, kovových a skleněných prvků. Na část pohledových střech byla vysazena bezúdržbová zeleň. Veškeré konstrukce a technické systémy budovy byly navrženy a realizovány tak, aby budova odpovídala parametrům energetického štítku třídy B.

 

„Na areál Kolejní 5 jsem opravdu pyšný, protože bude sloužit studentům Vysokého učení technického v Brně. A právě s VUT dlouhodobě spolupracujeme při výchově technicky vzdělaných mladých lidí. Doufám, že se jim zde bude dobře studovat,“ uvedl Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s., která tuto významnou stavební zakázku realizovala.

 

Vybudování vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně, do kterého se přestěhují vybraná pracoviště FEKT VUT v Brně, má nezanedbatelný přínos i pro ostatní fakulty a součásti VUT v Brně. Uvolní se jejich vlastní prostory, doposud používané FEKT, a současně budou mít možnost v rámci mezioborového studia využívat špičkově vybavené laboratoře nového objektu.

 

Nový komplex zabezpečí kvalitní podmínky pro studenty všech stupňů studia v oborech garantovaných FEKT VUT v Brně s důrazem na doktorandy a jejich zapojení do výzkumných a vývojových aktivit garantovaných fakultou.

 

 

FEKT VUT

 


Napsat komentář